การผสมสัญญาณเครื่องไล่หนู เพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดหนูถาวร

10135323873_aae6f66e0a_o

เอาไว้ใช้พิชิตโรคทุกโรค เราอาจจะกล่าวโทษกับโจนาส ชอล์ค ได้เท่าๆ กันเพราะเขาเป็นผู้คิดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในปี 1952 บันทำให้เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮาว่ามีตัวยาที่สามารถ เพียงด้วยการฉีดวัคซีนธรรมดาๆ เข็มหนึ่งเท่านั้น ก็พิชิตโรคที่แพร่ระบาดไปทั่วและที่สร้างความโศกสลดได้มากที่สุดอย่างหนึ่งลงไปได้นึ่ก็ให้เหตุผลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ที่จะทำให้เชื่อว่า จะต้องมี “กระสุนมหัศจรรย์”ชนิดหนึ่ง สำหรับเอาไว้ใช้รักษาโรคทุกโรคแพะรับบาปอีกตัวหนึ่ง ก็คือความรักชาติ ความภาคภูมิใจ’ใน’ชาติที่มีมาเก่าแก่ ถึงอย่างไร ก็คนอเมริกันนี่เอง ที่เป็นอัศวินชื่ม้าขาวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1 และ 2 เพื่อกู้โลก ชาวอเมริกันก้าวเช้าไปช่วยให้การขุดคลองปานามาสำเร็จลงได้ หลังจากที่คนฝรั่งเศสประสบความล้มเหลว คนอเมริกันมีสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์และมีคนได้รับรางวัลโนเบล มากยิ่งกว่าชาติอื่นใดในโลก เรามีเหตุผลที่ดีที่จะมั่นใจว่าจะรักษามะเร็งได้ปัญหาของเราบางอย่าง อยู่ที่แบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การใช้สัตว์ซึ่งกระตุ้นให้เป็นโรคลิวคืเมีย อันเป็นโรคที่เกิดกับอวัยวะที่สร้างโลหิต ซึ่งมิได้จำกัดอยู่เฉพาะที่ มิใช่สิ่งที่จะนำมาใช้แทนอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงที่จะบอกว่า ยารักษามะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่ง จะรักษาเนื้องอกเป็นชิ้นเป็นอันที่เกิดกับคนได้ นอกจากนี้เรายังมีการทึกทักอย่างผิดๆ ด้วยว่า “การไม่มีมะเร็งที่ตรวจพบได้”

หมายถึงการไม่เป็นมะเร็ง เซลล์มะเร็งนับล้านๆ ไม่อาจตรวจพบได้แม้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวและละเอียดที่สุด เซลล์มะเร็งพันล้านเซลล์กลายเป็น“ก้อน” ขนาดเล็กจิ๋วและเกือบจะตรวจพบไม่ได้เหมือนกัน34 เมื่อศัลยแพทย์พูดว่า “เราคิดว่าเรากำจัดออกไปหมดแล้ว”  เครื่องไล่หนูราคา นั่นก็คือ เวลาที่สงครามกับมะเร็ง จะต้องกลายเป็นการต่อสู้อย่างมองไม่เห็นซึ่งเกี่ยวช้องกับระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยที่มีอาหารบำรุงอย่างดีเรายังเดากันอย่างผิดๆ ด้วยว่า “อัตราการตอบสนอง” หรือการหดตัวของเนื้องอก เป็นสิ่งที่เหมือนกับการหาย ตังที่กล่าวแล้ว เคมีบำบัดส่งผลต่อเซลล์มะเร็งเหมือนกับยาฆ่าแมลงส่งผลต่อแมลง การฉีดยาฆ่าแมลงลงในทุ่งนาอาจฆ่าแมลงในทุ่งได้ 99% แต่แมลงไม่กี่ตัวที่รอดชีวิตผ่านการซุบด้วยพิษนื้ใปได้จะมีช้อได้เปรียบทางพันธุกรรมที่แผกพิเศษ ที่จะสามารถด้านความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงได้ จากนั่น”ซูเปอร์แมลง” พวกนี้ ก็จะแพร่พันธุได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่มีคู่แข่งขัน เนื่องจากยาฆ่าแมลงลังหารตัวกินแมลงตามธรรมชาติในทุ่งไปหมดแล้ว และลดความอุดมสมบูรณ์ของดินลง อันทำให้สุขภาพชองพืชลดลง ไปโดยรวม ในทำนองเดียวกัน การถล่มดนไข้มะเร็งซึ่งล้วนแต่ขาดสารอาหารด้วยยาฉีดแรงๆ สัปดาห์ละครั้งอย่างเดียว ก็อาจเกิดผล  อุปกรณ์ไล่หนู คือเนื้องอกหดตัวลงแต่เชลล์มะเร็งที่รอดชีวิตผ่านพิษนื้โปได้ จะกลายเป็นเซลล์ที่ดื้อต่อการรักษาและอาจถึงขั้นเร่งครรลองการลุกลามของโรคในตัวคนไข้ ซึ่งตอนนี้ ภูมิคุ้มกันถูกกำหราบลงไปแล้ว ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยซึ่งตอนก่อน ขาดสารอาหารเพียงนิดหน่อย ก็จะกลายเป็นขาดสารอาหารอย่างรุนแรง เนื่องจากอาการคลื่นไส้เป็นอาการเด่นที่เกิดจากการใช้เคมีแรงๆ ดร.จอห์น แกรนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่มหาวิทยาลัยดุ๊ค ประเมินว่า คนไข้มะเร็งที่ตายเพราะขาดสารอาหาร มีถึง 40% หรือกว่านั้น35นอกจากนี้เรายังทำผิดพลาดตรงที่พอใจกับเครื่องมือไม่กี่อย่างที่เราคิดว่าจะสามารถใช้กำจัดมะเร็งได้ เรามุ่งเน้นพลังงานทั้งหมดของเราไปที่สามบริเวณนี้ในขณะที่ดูถูกเย้ยหยันความคิดใหม่ๆ ทุกอย่าง หรือกระทั่งทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพราะเหตุผลที่แท้จริงของความล้มเหลวของเรา อยู่ที่ความผิดพลาดในการคิด ความสบายและความป่วยไข้ของร่างกายของเรา ขึ้นอยู่เกือบทั้งหมดกับสิ่งที่เรากิน คิด ดื่ม ขับเคลื่อนและหายใจ พลังเหล่านี้กำกับเมตาโบลิซึ่มโดยทั่วไปของเรา ซึ่งเป็นผลลัพธ์รวมทั้งหมดของกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกาย เมตาโบลิซึ่มของเราจะเป็นตัวส่งเสริมหรือไม่ก็ขัดขวางการเติบโตลุกลามของโรคติดเชื้อและโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสังขารมะเร็งเป็นโรคเกี่ยวเนื่องกับความเสื่อมของเมตาโบลิซึ่มที่ผิดปกติทั่วร่างกายมีใช่เฉพาะก้อนเนื้อหรือรอยปูดที่เกิดขึ้นเฉพาะที่สุขภาพของเรา ได้มาจากการล่งผลกระทบต่อกันและกันอย่างละเอียดอ่อนของสารอาหารต่างๆ  กำจัดหนูนา ที่บริโภคเข้าไป และสารพิษที่ขับออกมา ประกอบกับพลังทางความคิดและจิตใจ ที่ส่งอิทธิพลต่อเมตาโบลิซึ่ม เราเป็นผลิตผลของพันธุกรรม สไตล์การดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม เราไม่ใช่รถยนต่ทื่อๆ ที่จะถูกนำส่งไปให้ช่างซ่อมแซม เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีตัวตนทางกายภาพและมีองค์ประกอบที่ไม่มีตัวตน ซึ่งจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาด้วย นี่เป็นสิ่งที่แน่นอนเหมือนกับที่เราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเกิดโรค ’การหายจากโรคเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างผู้ป่วย แพทย์ กับพลังลึกลับและมหัศจรรย์ซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ไมใคร่จะมองเห็นคุณค่า ยุคแห่งการรักษาด้วย “กระสุนมหัศจรรย์”สิ้นสุดลงแล้ว ยุคแห่งความเพียรพยายามโดยการร่วมมือกันระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์มาถึงแล้ว และจะคงอยู่ตลอดไปการร่วมแรงร่วมใจกันเท่านั้น ที่จะสู้มะเร็งได้ก่อนจะเปลี่ยนศตวรรษเพียงไม่นาน มะเร็งจะกลายเป็นสาเหตุการตายหมายเลขหนึ่งของสังคมตะวันตก36 มะเร็งเป็นโรคที่โหดร้ายที่ทำให้มีการเติบโตอย่างผิดปกติของเนื้อเยื่อ ซึ่งจะซึมแทรกเข้าไปในร่างกาย และในท้ายที่สุดก็บีบรัดเหยื่อของมันให้ขาดใจตายเพราะขาดสารอาหาร เพราะโรคติดเชื้อหรือเพราะอวัยวะต่างๆ ไม่สามารถทำงานได้ เราจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันในการรักษามะเร็ง เพราะมันเป็น

“นักฆ่ากินเหยื่อ” ที่น่าเกรงขาม เราไม่สามารถจะทิ้งการรักษามะเร็งได้ ไม่ว่าอย่างไหนๆ ไม่ว่ามันจะเป็นวิธีการที่แปลกหรือไปคนละทางกับทฤษฎีการแพทย์มากเพียงไรก็ตาม นอกเสียจากว่าวิธีการนั้น ใช้ไม่ได้ผล ไม่มี “กระสุนมหัศจรรย์” ที่จะใซัสู้กับมะเร็ง ทั้งเราไม่สามารถคาดคะเนได้ว่า จะมีการพัฒนากระสุนที่ว่านั้นขึ้นมาได้ภายในชั่วอายุขัยของเรา  กาวดักหนู เราจำเป็นต้องน่าเอาพลังของวิชาการด้านเนื้องอกวิทยาตามแบบแผนของการแพทย์แผนปัจจุบัน มาผนึกรวมเข้ากับแขนงย่อยๆ ที่เป็นตัวเสริมอันได้แก่โภชนาการ จิตวิทยา การกำจัดพิษออกจากร่างกาย การออกกำลังตามแบบต่างๆ สารสะกัดจากพืชและอื่นๆ เพื่อพัฒนาคลังอาวุธที่สมบูรณ์ยิ่งชื้นที่จะใช้สู้กับมะเร็งเคมีบำบัดมีบทบาทของมันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับมะเร็งบางประเภท และเมื่อให้รับประทานโดยแบ่งรับประทานเป็นส่วนๆ หรือน่าผสมรวมให้กับนํ้าเกลือเข้าทางเส้นเลือด แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการบำรุงอาหารในแบบที่ทำเพื่อการรักษาโรค รังสีบำบัดก็มีตำแหน่งของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นการรักษาระยะสั้นที่ตรงเป้ามาก ศัลยกรรมมีตำแหน่งของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเนื้องอกมีเนื้อเยื่อห่อทุ้มอยู่เหมือนกับมีถุงหุ้มและสามารถผ่าตัดกำจัดออกไปได้ โดยไม่ทำให้ถุงทุ้มที่เป็นเอ็นนั้นแตกออก การรักษาโดยใช้ความร้อนสูง อาจมีคุณค่าอย่างที่สุดกับกรณีผู้ป่วยเป็นมะเร็งประมาณ 4% ของ

วิธีไล่หนู

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s