5 วิธีไล่หนูออกจากบ้าน โดยไม่บาป

201210-08-110848_dq-0

 

• หลายๆ แผนกภายในโรงงานเดียวกัน หรือบริษัทในเครือเดียวกันมีฃ้อปฏิบัติไม่เหมือนกัน คล้ายๆ กับว่ามี double standard ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน• มี product quality give away ในกระบวนการผลิตค่อนข้างมากทำให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์แพงเกินกว่าเหตุ• ทำงานตามคำบอกเล่าจากผู้ที่มอบหมายงานให้ มากกว่าที่จะใช้วิจารณญาณของตัวเอง คือ คิดไม่เป็น (คงต้องโทษระบบการศึกษาของไทย ที่ชอบสอนด้วยวิธีการท่องจำ ไม่ได้สอนให้คิด)• ขาดการติดตามงานอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง• ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทที่ปรกษาทราบ เรื่องแบบนี้คงต้องมองกันหลายๆ มุมมอง เซ่น1. เครื่องไล่หนูไฟฟ้า  เป็นความลับของบริษัทฯ บอกไปแล้วกลัวบริษัทที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ด้านอื่น กลัวคู่แข่งทราบ พูดง่ายๆ คือ ไม่ไว้ใจบริษัทที่ปรึกษา2. บอกไม่ได้ เดี๋ยวเจ้านายจะรู้ว่า พวกเราทำงานกันบกพร่อง หรือทำงานกันไม่เต็มที่3. กลัวเสียหน้า ที่มีบุคคลภายนอกมาชี้หรือมาคุ้ยหาข้อมูล และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดในระยะเวลาลันๆ

ไม่สามารถส่งของให้เราได้ทันตามเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาได้เนื่องจากอาจเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ขาดวัตถุดิบ คนงานสไตรค์โรงงานเกิดอุบัติเหตุ มีบริษัทอื่นเข้าชื้อ หรือควบกิจการ มีการปิดกิจการ ท่านจะทำอย่างไรครับ ผู้บริหารอาวุโสสังให้ท่านหยุดทำการผลิตแล้วให้ใช้วิธีการนำเข้าผลิตกัณฑ์นั้นๆ ทดแทนจากเครือข่ายที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ หากท่านไม่สามารถนำเข้าผลิตกัณฑ์นั้นๆ ได้ทันความต้องการของฝ่ายขาย เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยเช่น คนงานที่ท่าเรือสไตรค์  วิธีไล่หนูในรถ ยอดขายเพิ่มมากขึ้นไม่เป็นไปตามตัวเลขคาดประมาณ ทำให้ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ไม่ทัน มีปัญหาในการขนส่งระหว่างประเทศ ท่านมีแผนสำรองอย่างไรครับ ในการกลับกัน ถ้าหากโรงงานของท่านเป็นศูนย์กลางในการผลิตเพื่อการส่งออกไปให้เครือข่ายต่างประเทศ และจำหน่ายให้ลูกค้าภายในประเทศ หากมีปัญหาในทำนองเดียวกันเกิดขึ้นท่านจะทำอย่างไรครับไม่ต้องการให้ท่านมองอะไรในแง่ลบ เพราะมันไม่เป็นการสร้างสรรค์ เพียงแต่ว่าท่านต้องมีแผนรองรับ สำหรับใช้ในเวลาฉุกเฉินบ้าง เพราะถ้าหากลูกค้าห้นไปซื้อสินค้าประเภทเดียวกันของคู่แข่งแล้ว การที่จะดึงลูกค้าที่ตีจากไปแล้ว ให้หันกลับมาเป็นลูกค้าของเราอีกนั้น ไม่ใช่ของง่ายๆ ครับณคงคิดว่าบริษัทข้ามชาติมีความเชี่ยวชาญ และชำนาญการไปเสียทุกเรื่อง

get-rid-of-mice-naturally

 

ไม่จริงหรอกครับ ในโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะรู้เรื่อง และเชี่ยวชาญชำนาญการไปซะทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้จึงมีบริษัทที่ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านเกิดขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาคือ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านที่แท้จริง ที่จะมาช่วยแก้จุดบกพร่อง และเสริมจุดแข็งให้กับเราๆ ท่านๆ เพียงแต่ว่า คุณรู้จักบริษัทฯเหล่านั้นดีแค่ไหน  สเปรย์ไล่หนู หรือคุณมีโอกาสเลือกบริษัทที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมขององค์กรของท่านหรือไม่ครับ…บริษัทข้ามชาติจะจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้หลากหลายเพื่อมาช่วยงาน• วิจัยด้านการตลาด• สรรหาพนักงานบางตำแหน่ง• เทคโนโลยีสารสนเทศ• ผึเกอบรม• วัด และติดตามความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ• ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต• ด้านกฎหมาย• การจัดการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมบริษัทข้ามชาติอาจจะได้เปรียบบริษัทของคนไทยตรงที่ว่า พวกเขามีข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษามากมาย ซึ่งได้ข้อมูลมาจากเครือข่ายของเขาที่มีอยู่ทั่วโลก รู้ว่าใครชำนาญเรื่องอะไร บางครั้งก็ใช้ที่ปรึกษาแห่งเดียวกันทั่วทั้งเครือข่าย เพราะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องค่าที่ปรึกษา แต่ในบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการทุกครั้งไป เนื่องจากบรรดาบริษัทที่ปรึกษาในบางประเทศมีความชำนาญการไม่เท่ากัน และในเรื่องนั้นๆ บางประเทศอาจจะมีดู่แข่งของบริษัทที่ปรึกษาท้องถิ่นที่เก่งกว่าหากคุณไม่เคยใช้บริการของบริษัทที่ปรึกษาแห่งใดเลย และไม่รู้จักบริษัทฯ เหล่านั้นเลย คุณอาจจะเรื่มติดต่อบริษัทที่ปรึกษาได้โดย  หาข้อมูลเบื้องต้นจาก website เซ่น  ลูกเหม็นไล่หนู ด้วยการพิมพ์คำว่าหากต้องการหาบริษัทที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ก็ให้ search หาเพิ่มเติมโดยพิมพ์คำว่า  finance สำหรับด้านการเงินหรือที่ปรึกษาเฉพาะด้านพลังงานก็พิมพ์คำว่า energy ต่อท้ายลงไป อ่านรายละเอียดของแต่ละบริษัทฯ หากสนใจบริษัทฯ ใดก็พยายามติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม• เชิญตัวแทนบริษัทฯ นั้นๆ ให้มานำเสนอหลักการ และผลงานอย่าลืมขอรายชื่อของลูกค้าที่ถูกใช้อ้างอิง• โทรเช็คผลงานจากรายชื่อลูกค้าอ้างอิงลัก 2 – 3 ราย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง• ขั้นต่อไปขึ้นอยู่กับคุณ และทีมงานที่จะพิจารณาเลือกใช้บริษัทใดให้มาเป็นที,ปรึกษาในกรณีที่ต้องการให้พวกเขามาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิต หรือเรื่องเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ คุณอย่าลืมตั้ง scorecardสำหรับงานที’ปรึกษาด้วย โดยให้ scorecard ไปเชื่อมโยงกับตัวเงินที่สามารถวัดผลได้ และ ยินยอมจ่ายค่าที่ปรึกษา หากผลงานนั้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เรียกว่า เป็น profit sharing ครับ รับรองว่าบริษัทที่ปรึกษารายใดที่ไม่มีความชำนาญการในเรื่องนั้นจริงๆ จะไม่กล้านำเอาค่าจ้างไปผูกไว้กับ scorecardเด็ดขาดในฐานะที่ผมมีโอกาสทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนการผลิตและมีโอกาสได้ไปทำการตรวจสอบโรงงานของลูกค้าหลายๆ แห่ง ผมขออนุญาตถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพทั่วๆ ไปของโรงงานอุตสาหกรรมบ้านเราให้คุณได้รับทราบดังนี้  ระบบการเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ทำให้ต้องเสียเวลาหาข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถทำการวิเคราะห์หาประโยชน์อะไรได้

 

เครื่องไล่หนู

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s