การใช้คลื่นเสียงไล่นก ถือเป็นวิธีไล่นกแบบสมัยใหม่

 

23da10961893254cfb7b63e42e444d0cในสามก๊กที่รู้จักมังกรดี และนำเอามังกรมาเปรียบเทียบกับวีรบุรุษก็คิอ ใจโฉ ตามเรื่องว่าวันหนึ่งใจโฉให้คนมาเชิญ เล่าปี ไปพบขณะทีนั้งโต๊ะเสพสุราอยู่นั้น อากาศก็ค่อย ๆ วีปริต หมู่เมฆเคลื่อนคลุมท้องฟ้าจนมิดครี้ม พวกคนใช้จีงพากันชี้ซวนให้ดูเมฆก้อนหนึ่ง ชี่งแลดูคล้ายกับตัวมังกรห้อยอยู่บนท้องฟ้า โจโฉกับเล่าปีก็ออกไปดูด้วยกัน ใจโฉได้ถามเล่าปีชี้นว่า“ท่านเข้าใจเรี่องการเปลี่ยนนปลงของมังกรบ้างไหม,,“ยังไม่เข้าไจตลอด,, เล่าปีตอบ“ล้าอย่างนั้นจะเล่าให้ฟืง,, โจโฉพูด “มังกรตัวหนึ่งสามารถจะเปลี่ยนแปลงร่างให้เป็นขนาดต่าง ๆ กันได้ เปล่งรัศมีหรือหายตัวได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดเป็นเมมหมอกปกคลุมท้องฟืาหรือทำให้ตัวจางบางหายลับตาไปก็ได้ มังกรอาจจะขึ้นไปบนอากาศถึงสวรรค์ และอาจจะดำลงไปถึงก้นมหาสมุทร เวลานี้เป็นฤดูใบไม้ผลิ มังกรจึงถือโอกาสนี้เปลี่ยนแปลงรูปคล้ายกับคนที่คิดจะแผ่อำนาจไปทั่วโลก มังกรเป็นใหญ่ในฝูงสัตว์ทั่งหลายขึ้งเปรียบเหมือนวีรบุรุษเป็นใหญ่ในหมู่พลเรือน ตามความคิดของท่านทำนเห็นว่าในเวลานี้มัไศรบ้างเป็นวีรบุพผู้กล้าหาญ,,  แผ่นหนามไล่นก ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นเรื่องที่โจโฉยกเอามังกรมากล่าวนำเพื่อลวงถามความคิดของเล่าปี แสดงว,าโจโฉรู้เรื่องของมังกรดีในหนังสิอเล่มหนึ่งกล่าวว่า ที่ฤดูหนาวในเมิองจีนแห้งแล้งก็เนึ่องจากเป็นเวลาที่มังกรหลับ เมื่อตื่นขี้นมาจีงมีฝนทำให้ต้นไม้ผลิดอกออกใบในบางแห่งกล่าวว่า มังกรอยู่บนฟ้าในฤดูใบไม้ผลิ เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงก็จะส่อนตัวอยู่ในนั้าลิก และในราววันที่ เอ๓ กันยายน ที่เรียกว่า  คลื่นไล่นกพิราบ  หรีอ ศารทวิษุวัต อันเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ผ่านเล้นศูนย์สูตรของโลก มังกรก็จะหมกตัวอยู่ในโคลน อีกแห่งหนึ่งว่าวันเกิดของมังกรจีนทั้งหลายตกในวันที่ เอ ของเดีอนที่ เอ เป็นวันที่มังกรโผล่ขี้นมาจากการจำศีล ทางเหนิอของจีนมีเทศกาลฉลอง มีการกินก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่า “หนวดมังกร”บางแห่งแบ่งชนิดของมังกรออกเป็น ๓ ชนิดด้วยกันศีอ หลง (Lung)เป็นพวกที่มีอำนาจมากที่สุด มีนิลัยชอบอยู่บนฟ้า หลี่ (ม) เป็นพวกที่ไม่มีเขา อาตัยอยู’ เจลไล่นก ในมหาสมุทร และ เฉี่ยว  เป็นพวกมีเกล็ดอยู่ตามลุ่มหนองหรีอถกในภูเขา4’'” แต่ที่รู้จักกันมากก็คิอ หลง อี่งมีส่วนของสัตว์ต่าง ๆ QC อย่าง ตังกล่าวมาแล้วนั้นเองลมหายใจของมังกรที่ระบายออกทางปากนั้นมีลักษณะเหมีอนเมฆฮี่งบางครั้งก็จะกลายเป็นนํ้าและเป็นไฟไปก็มีมังกรมีหลายรูปแบบ มีเขาบ้าง ไม่มีเขาบ้าง บางชนิดก็ไม่มีเกล็ดไม,มีปีกอย่างไรก็ตาม มังกรของจีนมีหน้าที่แบ่งกันทำ <พวกด้วยกันคิอ“าภงฉบับอรบายไว้ซัดเจนว่า หลง คือ มังกรแห่งสวรรค์ หลี่ คือ มังกรแห่งทะเลและเฉี่ยว (แต่เขียนว่า) มังกรแห่งภูเขาและที่ลุ่มมังกรสวรรค์หรือมังกรฟ้า (The Celestial Dragon) มีหน้าที่รักษาวิมานเทวดาและคํ้าจุนหนุนวิมานเหล่านั้นไวไม่ให้พังหล่นลงมามังกรเทพหรือมังกรเจ้า (The Divine Dragon) มีหน้าที่ให้ลมให้ฝนเพื่อประโยซน้ของมนุษย์มังกรพิภพหรือมังกรดิน (The Earth – Dragon) มีหน้าที่กำหนดเส้นทาง ดูแลแม่น’า ยาเบื่อนกพิราบ และล่าธารมังกรเฟ้าทรัพย์ (The Hidden Treasures) มีหน้าที่เฝืาขุมทรัพย์แผ่นดินบางตำราเพื่มมังกรกษัตริย์อีกอย่างหนึ่งรวมเป็น ๕ประเภทของมังกรดังกล่าว ผู้เขียนได้กำหนดเทียบจากภาษาอังกฤษพอให้รู้หน้าที่ว่าทำอะไรเท่านั้น แต่มีเรื่องที่น่าอังเกตว่า หน้าที่ของมังกรไปตรงกับหน้าที่ของพญานาค ฮึ่งมีกล่าวไวในหนังสีอ “เทากำเนิด’’ ของพระยาสัจจาภิรมย์ โดยแบ่งนาคออกเป็น (T พวก คิอ๑. นาคสวรรค์ มีหน้าที่เฝืาวิมานเทวดา๒. นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน๓. นาคโลกบาล นกพิราบ  มีหน้าที่รักษาแม่นั้าลำธาร๔. นาครักษาขุมทรัพย์หน้าที่ของนาคดังกล่าวจะมาจากเอกสารเล่มใดไม,ปรากฏ ได้ตรวจสอบเรื่องของนาคจากเรื่องของอินเดียก็ยังไม่พบ แด,เนึ่อพิจารณาเปรียบ-เทียบกับหน้าที่ของมังกรดูแล้วก็เหมีอนกัน ผู้แต่งเรื่องเฑวกำเนิดอาจจะเห็นว่ามังกรกับนาคอย่างเดียวกัน จีงน่าหน้าที่ของมังกรมาใช้กับนาคด้วยก็ใด้เพราะเรื่องของนาคก็เกี่ยวกับลมฝน แม่นํ้า และขุมทรัพย์อยู่เหมีอนกันเรื่องมังกรหรือนาคที่ว่ามีหน้าที่เฝ็าวิมานเทวดานั้น เนึ่อพิจารณาตามเรื่องแล้วก็น่าจะเป็นมังกรหรือนาคภูเขานั้นเอง เพราะเทวดาของจีน

วิธีไล่นกพิราบ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s