เครื่องไล่หนูในรถยนต์ อุปกรณ์ป้องกันหนูในรถที่ได้รับความนิยมสูงสุด ตอนที่ 1

images.jpg

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการสำคัญอย่างยิ่งที่คนซึ่งอยู่ข้าง ๆผู้ตายนั้นจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อย อย่า’ให้มีเลียงอะไรมารบกวนผู้ตายเลยเป็นอันขาด ต้องปล่อยให้ผู้ตายตายด้วยความสงบ ปล่อยให้เขาเสวยสุขในขณะภาพแห่งความดีต่าง ๆในชีวิตของเขามาปรากฏแก่เขา และปล่อยให้เขาเข้าใจเหตุผลรู้สึกผิดขอบ ในเมื่อเขาจะระลึกถึงความผิดของเขา อนึ่งตามปกติผู้ตายย่อมมือาการอันน่าทุเรศ เช่น ตาเหลือก ปากเบี้ยวหายใจครอก เครื่องไล่หนูในห้องเครื่องรถยนต์ เสลดพันคอ หรือยักคิ้วหลิ่วตา แต่เราต้องเข้าใจว่านั่นเป็นเรื่องของร่างกายที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของหัวใจหรือดวงวิญญาณเลย แม้ในขณะที่ร่างกายของเขาเป็นอย่างนั้น ดวงวิญญาณก็กำลังทำหน้าที่อีกอันหนึ่งคือหน้าที่ระสึกถึงความดืความชั่วทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วในชีวิตของเขา ถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะอยู่ในอาการทุเรศเพียงไร ดวงจิตและวิญญาณในขณะที่ตายนั้นไม่ได้รู้เห็นหรือเกี่ยวกับความเป็นไปของร่างกายเลย ผู้ที่ดูแลอยู่หรือแลเห็นอยู่ ถึงแม้จะสงสารในอาการเช่นนั้นก็ต้องสงบ และต้องเข้าใจว่าอาการดังนั้นเป็นอาการของร่างกายอย่างเดียว ร่างกายไม่ใช่ตัวจริงของผู้ตายต่อไปแล้ว ผู้ตายที่แท้จริงอยู่ที่ดวงวิญญาณ ซึ่งบัดนี้กำลังจะทิ้งร่างกายที่ใช้ไม่ได้แล้วนั้นไปในที่นี้เราจะต้องเช้าใจถึงเรื่องสำคัญอีกข้อหนึ่ง คือในเรื่องสถานที่และเวลาในชีวิตของเราตามธรรมดานั้นย่อมปิสิ่ง3 ประการอยู่ด้วยกันคือ ภาวะสถานที่และเวลา มนุษย์ทุกคนที่ยังม้ชีวิตอยู่จะต้องมืเครื่องประกอบ 3   วงจรเครื่องไล่หนู ประการคือ ภาวะ หมายความถึงว่ากำลังเป็นอะไรอยู่หรือกำลังเป็นอย่างไรอยู่ ลถานที่หมายความว่ากำลังอยู่ที่ไหน และเวลา หมายความว่านานหรือเร็วเท่าใดแต่สำหรับคนทีกำลังตายหรือตายไปแล้ว’กัน คงบีอยู่อย่างเดียวคือภาระ ได้แก่คนที่กำลังเป็นอย่างไร หรือกำลังเป็นอยู่อย่างไรเท่านัน ต่วนลถานที่และเวลานั้นเราจะต้องลืนเลืยทีเดียวแ เรามักจะตั้งญหากามกันว่า 55ตายแลวใปอยู่ทึ่โหนทางลัทธิโยคืเขาตัดตอนเสึยว่า

คนตายแล้วไม’บีลถานที่ ไปทางไหนก็ได้ ต่วนเวลาทืมนุษย์เราเห็นเป็นของสั้นขั่ว 1 นาทีหรือ 2นาทีนัน สำหรับดวงวิญญาณอาจเป็นเวลายาวและนานตั้งหลายลินปี หรือมากกว่านันก็ได้ หรือเวลาที่มนุษย์ในโลกเห็นว่านานตั้งหลายพันปี เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี  อาจเป็น’วินาทีเดียว’ของดวง’วิญญาณก็’ได้ถ้าจะเปรียบความข้อนี้ให้เข้าใจก็จะต้องเปรียบกับควานฝัน คนเราเมื่องีบไป 1 นาทีอาจฝันเห็นเหตุการณ์ที่เป็น’ไปติดต่อกันตั้งหลายเ,ดีอนหถายปีไต้หรืออาจฝันเห็นสกานที ๆ ไล่หนู  เราไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้จัทเลยก็ได้ แต่เรารู้สึกในความฝันว่าเราทำอะไร เช่นเดียวกับคนตาย ที่กำลังตายถึงแม้เวลาที่เราเรียกว่า “กำลังตาย” นั้นจะเป็นเวลา 1 นาทีของมนุษย์ ดวงวิญญาณก็อาจจะสำรวจเหตุการณ์ความเป็นอยู่ในชีวิตตั้งหลายลิบปีได้ตลอด ลักษณะของความตายก็คือความฝันนี่เองเมื่อได้สำรวจเหตุการณ์ในชีวิตเป็นที่พอใจ และแน่ใจว่าร่างกายอันนี้ ไม่เป็นสิ่งที่จะอยู่อาศัยต่อไปได้แล้วดวงวิญญาณก็ค่อย ๆ ออกจากร่างกายพร้อมกับกายทิพย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจตภูต ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า กายทิพย์หรือเจตภูตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกายธรรมดาซึ่งเรียกว่าสังขารนี่เอง แต่เป็นของละเอียดอ่อนกว่ารายธรรมดา และไม่สามารถจะแลเห็นได้ด้วยตาตามปกติ จะเห็นได้ด้วยตาของบุคคลที่มีอำนาจทิพยจักษุซึ่งตำราของโยคืเขาอธิบายถึงการที่กายทิพย์ได้ออกไปจากกายธรรมดานี้เรียกว่ากายทิพย์ได้เคลื่อนสูงขึ้นจากกายธรรมดาเหมือนไอนํ้าที่มีแสงสว่าง และยังติดต่อกับกายธรรมดาด้วยลายเล็กเหมือนลายใจที่ผูกโยงกันอยู่ทั่วสรรพางค์กายเป็นลายมากมายจนเกือบเห็นเป็นแผ่นเดียวกัน กับดักหนู  เมื่อกายทิพย์ห่างออกไป ลายเหล่านั้นก็ค่อยจางลงจนในที่สุดก็แลไม่เห็น เป็นอันว่าสายนั้นขาดจากกัน เจตภูตหรือกายทิพย์ก็หลุดพ้น และขาดจากกายธรรมดา กายทิพย์นั้นคงทุ้มห่อวิญญาณต่อไป และบางทิก็มาปรากฏแก่ลายตามนุษย์ที่ยังมืชีวิตอยู่ได้ เรื่องผีหรือปีศาจก็เป็นเรื่องกายทิพย์นี้เอง ตำราโยคีาอริบายต่อไปว่าถ้าคนตายได้ทำความดืไว้มาก กายทิพย์ก็เกิดช้า คือออกจากกายธรรมดาอย่างเฉื่อยช้าด้วยความอาลัยในชีวิตและจำเป็นต้องค่อยปลิดทิ้งเปีนอย่าง ๆ รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า เหมือนกุหลาบที่หล่นทิละกลีบจนกว่าจะหมดกลีบเหลือแต่เกสร แต่คนที่เบื่อหน่ายชีวิตกายทิพย์หรือเจตภูตก็พาดวงวิญญาณออกโดยเร็ว แต่เขาสอนว่าคนที่อยู่ช้าง ๆ ผู้ตายควรพยายามสงบใจอย่าได้ร้องไห้หรือเรืยกร้องให้คนตายกลับนี้นฃึ้นมาเพราะอาการเช่นนี้จะทำให้ดวงวิญญาณลำบากมาก ดวงวิญญาณไม่สามารถจะไปลู่สุคติได้สะดวก เพราะจะมัวห่วงใยเพราะฉะนั้นผู้ที่รักคนที่ตายจริง ๆ ต้องให้เลรืภาพแก่วิญญาณของผู้ตายให้ไปลู่สุคติโดยสะดวก

เครื่องไล่หนูในรถยนต์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s