Blog

เครื่องไล่หนูในรถยนต์ อุปกรณ์ป้องกันหนูในรถที่ได้รับความนิยมสูงสุด ตอนที่ 1

images.jpg

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการสำคัญอย่างยิ่งที่คนซึ่งอยู่ข้าง ๆผู้ตายนั้นจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อย อย่า’ให้มีเลียงอะไรมารบกวนผู้ตายเลยเป็นอันขาด ต้องปล่อยให้ผู้ตายตายด้วยความสงบ ปล่อยให้เขาเสวยสุขในขณะภาพแห่งความดีต่าง ๆในชีวิตของเขามาปรากฏแก่เขา และปล่อยให้เขาเข้าใจเหตุผลรู้สึกผิดขอบ ในเมื่อเขาจะระลึกถึงความผิดของเขา อนึ่งตามปกติผู้ตายย่อมมือาการอันน่าทุเรศ เช่น ตาเหลือก ปากเบี้ยวหายใจครอก เครื่องไล่หนูในห้องเครื่องรถยนต์ เสลดพันคอ หรือยักคิ้วหลิ่วตา แต่เราต้องเข้าใจว่านั่นเป็นเรื่องของร่างกายที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของหัวใจหรือดวงวิญญาณเลย แม้ในขณะที่ร่างกายของเขาเป็นอย่างนั้น ดวงวิญญาณก็กำลังทำหน้าที่อีกอันหนึ่งคือหน้าที่ระสึกถึงความดืความชั่วทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วในชีวิตของเขา ถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะอยู่ในอาการทุเรศเพียงไร ดวงจิตและวิญญาณในขณะที่ตายนั้นไม่ได้รู้เห็นหรือเกี่ยวกับความเป็นไปของร่างกายเลย ผู้ที่ดูแลอยู่หรือแลเห็นอยู่ ถึงแม้จะสงสารในอาการเช่นนั้นก็ต้องสงบ และต้องเข้าใจว่าอาการดังนั้นเป็นอาการของร่างกายอย่างเดียว ร่างกายไม่ใช่ตัวจริงของผู้ตายต่อไปแล้ว ผู้ตายที่แท้จริงอยู่ที่ดวงวิญญาณ ซึ่งบัดนี้กำลังจะทิ้งร่างกายที่ใช้ไม่ได้แล้วนั้นไปในที่นี้เราจะต้องเช้าใจถึงเรื่องสำคัญอีกข้อหนึ่ง คือในเรื่องสถานที่และเวลาในชีวิตของเราตามธรรมดานั้นย่อมปิสิ่ง3 ประการอยู่ด้วยกันคือ ภาวะสถานที่และเวลา มนุษย์ทุกคนที่ยังม้ชีวิตอยู่จะต้องมืเครื่องประกอบ 3   วงจรเครื่องไล่หนู ประการคือ ภาวะ หมายความถึงว่ากำลังเป็นอะไรอยู่หรือกำลังเป็นอย่างไรอยู่ ลถานที่หมายความว่ากำลังอยู่ที่ไหน และเวลา หมายความว่านานหรือเร็วเท่าใดแต่สำหรับคนทีกำลังตายหรือตายไปแล้ว’กัน คงบีอยู่อย่างเดียวคือภาระ ได้แก่คนที่กำลังเป็นอย่างไร หรือกำลังเป็นอยู่อย่างไรเท่านัน ต่วนลถานที่และเวลานั้นเราจะต้องลืนเลืยทีเดียวแ เรามักจะตั้งญหากามกันว่า 55ตายแลวใปอยู่ทึ่โหนทางลัทธิโยคืเขาตัดตอนเสึยว่า

คนตายแล้วไม’บีลถานที่ ไปทางไหนก็ได้ ต่วนเวลาทืมนุษย์เราเห็นเป็นของสั้นขั่ว 1 นาทีหรือ 2นาทีนัน สำหรับดวงวิญญาณอาจเป็นเวลายาวและนานตั้งหลายลินปี หรือมากกว่านันก็ได้ หรือเวลาที่มนุษย์ในโลกเห็นว่านานตั้งหลายพันปี เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี  อาจเป็น’วินาทีเดียว’ของดวง’วิญญาณก็’ได้ถ้าจะเปรียบความข้อนี้ให้เข้าใจก็จะต้องเปรียบกับควานฝัน คนเราเมื่องีบไป 1 นาทีอาจฝันเห็นเหตุการณ์ที่เป็น’ไปติดต่อกันตั้งหลายเ,ดีอนหถายปีไต้หรืออาจฝันเห็นสกานที ๆ ไล่หนู  เราไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้จัทเลยก็ได้ แต่เรารู้สึกในความฝันว่าเราทำอะไร เช่นเดียวกับคนตาย ที่กำลังตายถึงแม้เวลาที่เราเรียกว่า “กำลังตาย” นั้นจะเป็นเวลา 1 นาทีของมนุษย์ ดวงวิญญาณก็อาจจะสำรวจเหตุการณ์ความเป็นอยู่ในชีวิตตั้งหลายลิบปีได้ตลอด ลักษณะของความตายก็คือความฝันนี่เองเมื่อได้สำรวจเหตุการณ์ในชีวิตเป็นที่พอใจ และแน่ใจว่าร่างกายอันนี้ ไม่เป็นสิ่งที่จะอยู่อาศัยต่อไปได้แล้วดวงวิญญาณก็ค่อย ๆ ออกจากร่างกายพร้อมกับกายทิพย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจตภูต ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า กายทิพย์หรือเจตภูตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกายธรรมดาซึ่งเรียกว่าสังขารนี่เอง แต่เป็นของละเอียดอ่อนกว่ารายธรรมดา และไม่สามารถจะแลเห็นได้ด้วยตาตามปกติ จะเห็นได้ด้วยตาของบุคคลที่มีอำนาจทิพยจักษุซึ่งตำราของโยคืเขาอธิบายถึงการที่กายทิพย์ได้ออกไปจากกายธรรมดานี้เรียกว่ากายทิพย์ได้เคลื่อนสูงขึ้นจากกายธรรมดาเหมือนไอนํ้าที่มีแสงสว่าง และยังติดต่อกับกายธรรมดาด้วยลายเล็กเหมือนลายใจที่ผูกโยงกันอยู่ทั่วสรรพางค์กายเป็นลายมากมายจนเกือบเห็นเป็นแผ่นเดียวกัน กับดักหนู  เมื่อกายทิพย์ห่างออกไป ลายเหล่านั้นก็ค่อยจางลงจนในที่สุดก็แลไม่เห็น เป็นอันว่าสายนั้นขาดจากกัน เจตภูตหรือกายทิพย์ก็หลุดพ้น และขาดจากกายธรรมดา กายทิพย์นั้นคงทุ้มห่อวิญญาณต่อไป และบางทิก็มาปรากฏแก่ลายตามนุษย์ที่ยังมืชีวิตอยู่ได้ เรื่องผีหรือปีศาจก็เป็นเรื่องกายทิพย์นี้เอง ตำราโยคีาอริบายต่อไปว่าถ้าคนตายได้ทำความดืไว้มาก กายทิพย์ก็เกิดช้า คือออกจากกายธรรมดาอย่างเฉื่อยช้าด้วยความอาลัยในชีวิตและจำเป็นต้องค่อยปลิดทิ้งเปีนอย่าง ๆ รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า เหมือนกุหลาบที่หล่นทิละกลีบจนกว่าจะหมดกลีบเหลือแต่เกสร แต่คนที่เบื่อหน่ายชีวิตกายทิพย์หรือเจตภูตก็พาดวงวิญญาณออกโดยเร็ว แต่เขาสอนว่าคนที่อยู่ช้าง ๆ ผู้ตายควรพยายามสงบใจอย่าได้ร้องไห้หรือเรืยกร้องให้คนตายกลับนี้นฃึ้นมาเพราะอาการเช่นนี้จะทำให้ดวงวิญญาณลำบากมาก ดวงวิญญาณไม่สามารถจะไปลู่สุคติได้สะดวก เพราะจะมัวห่วงใยเพราะฉะนั้นผู้ที่รักคนที่ตายจริง ๆ ต้องให้เลรืภาพแก่วิญญาณของผู้ตายให้ไปลู่สุคติโดยสะดวก

เครื่องไล่หนูในรถยนต์

Advertisements

เครื่องไล่หนูระบบ 3 คลื่น มีความแตกต่างกับ ระบบ 2 คลื่น ตอนที่ 1

maxresdefault (2)

พอผมกลับบ้านเกิดที่บ้านนอกครั้งหนึ่ง ผมกิเลิกคิดถึงบ้านได้เกือบทศวรรษ เพราะพอแม่เห็นหน้าผม…แม่กิจะด่าไล่ตั้งแต่ตีนถึงหัว อาทิ ผมไว้ผมยาว…ผมแตกปลาย…จนถึงเล็บตีนด่า เพราะแม่รักความสะอาดมาก สะอาดจนเชื้อโรคเดินผ่านแม่ก็ตายไปเอง ส่วนผมนั้นไม่ค่อยใส่ใจกับเปลือกนอกก็จริง แต่ผมก็มีเชื้อสายความสะอาดของแม่มาบ้างนิดๆ และอีกประการถึงผมจะไม่ใช่คนสะอาดมาก แด่ผมก็ชอบผู้หญิงผิวขาว ส่วนผิวด่า ถ้ามีให้ชอบก็เอา…เพราะถึงผิวด่าก็ด่าอย่างโอเลี้ยง คือ  คลื่นไล่หนู หวานเย็นชื่นใจ…แด่ผมยังหาแฟนไม่ได้สักสีผิวนี่สิ…คราวนี่ผมกลับบ้านเพราะน้องสาวแต่งงาน…เป็นความด่าเป็นที่ต้องกลับบ้านเกิดมาให้แม่ด่าให้ชื่นใจ ครั้นจะไม่มางานแต่งก็น่าเกลียด เพราะน้องสาวผมก็ไม่ใช่ใครอื่นไกล หลานสาวยายผมเอง ผมจึงต้องโดยสารรถทัวร์กลับบ้านด้วยความดีใจปนกังวล เพราะรู้ตีว่า กว่างานน้องสาวจะผ่านไป แม่จะมีเวลาพิจารณาร่างกายผม ตลอดจนอนาคตผมและตั้งเป็นหัวข้อเอาไว้ด่าไต้ตลอดงานน้องสาว ส่วนที่ดีใจคือ น้องสาวที่มีอยู่คนเดียว และต้นสวยเหมือนๆคนอื่นในโคตรตระกูล จะไต้เป็นฝังเป็นฝาเสียที เผื่อผมตกอับกว่านี่จะไต้มาอาศัยอยู่กับน้องเขยไต้ เพราะมันเป็นครู อย่างน้อยครูก็มีบ้านพักครูให้อยู่…แด่กวีอย่างผมสิ…ไม่รู้จะจัดให้อยู่กระทรวงทบวงใดดี จะยัดเยียดให้เข้ากรมศาสนาก็กระไรอยู่แม้ว่าจุดมุ่งหมายของกวีอย่างผมอยู่ที่  เครื่องไล่หนูราคาถูก  การมุ่งแสวงหาความจริงของชีวิต สัจจะของจิตใจก็เถอะ…แต่จะให้ไปอยู่วัดช่วยพัฒนาคน ก็กสัวจะทำตราธรรมจักรกร่อนเพราะตัดกิเลสได้หมด เหลือแต่ราคะอย่างเดียวรักเรื่อยเ!!เอย(ไม่งอก)  แต่ดูแม่จะปีติกับการที่ลูกสาวจะได้แต่งงาน จนลืมสำรวจร่างกายลูกชายหัวโปรดว่า มันแต่งชุดคล้ายขโมยผ้าตราล้งกัดธาตุทองมานุ่งห่ม และดูจะมองข้ามเส้นผมยาว ๆของผมไปด้วย ผมจึงสบายใจที่ไม่ต้องรับฟังคำด่า ปล่อยให้ผมเฮฮากับเพื่อนเก่าในละแวกบ้านได้อย่างเต็มคราบและเพื่อให้แม่สบายใจไม่ต้องมานั่งตอบคำถามของญาติห่าง ๆว่า ไอ้ตัวโย่ง ๆเหมือนกับหุ่นไล่กาฝรั่ง ไว้ผมยาวยังกับพ่อเปีนศัตรูกับช่างตัดผมทั่วประเทศนั่นคือใคร ผมจึงไปนั่งจิบนํ้าอกุศลกับเพื่อนเก่า พูดคุยถึงคนนั่นคนนี้…ว่ายังหายใจเป็นปกติเหมือนเติมหรือเปล่ากับเพื่อนบางคนที่เคยหนีโรงเรียนมาด้วยกัน เมื่อเจอกันตอนโต เวลาเดินผ่านเขา ผมต้องก้มหน้ามองหัวแม่ตีนเพราะเพื่อนๆชอบบอกต่อ ๆกันว่าเจอผมนั้นเจอผีดีกว่า เพราะเจอผีแค่ขนหัวลุก แต่เจอผมจะขนหน้าแข้งร่วง เพราะผมจะรีดไถเงิน  วิธีกำจัดหนู ทำให้ผมต้องตามไปแก้ข่าวพัลกันว่า ไม่จริงเลย…ถึงผมจะยากจน ตดไม่ได้ไอไม่ดังแค้ก…ผมก็อหังการมลังการกับชีวิตกวีของผม อีกอย่าง ตอนนี้ประเทศชาติของเราก็สงบสุข ไม่ต้องไปรบเพื่อกอบกู้บ้านเมืองอีก ผมจึงมีหน้าที่ในการกอบกู้หนี้สินแทน….และผมก็หยิ่งพอจะเลือกนายทุนด้วย คนไหนที่ขี้เหนียวชนิดที่ว่า ไม่เพียงขี๋ไม่ให้หมาดม ตดยังไม่ให้หมาได้กลิ่น…’พวกนี้ผมไม่สนใจหรอก ผมเลือกกู้คนที่จนคล้ายๆกันนั่นแหละเข้าใจกันตี…แล้วผมก็ตีปีกพึ่บพับเหมือนไก่ตัวผ้ฑำท่าจะโก่งคอขันโชว์ตัวเมียเมื่อน้องสาวพาเพื่อนมาร่วมวงด้วย แค่เห็นยูนิ’ฟอร์ม,ของเธอ ผมก็ให้คะแนนเต็มหัวใจแล้ว  ไล่หนู เพราะแต่งตัวไม่ต่างจากผม นี่ถ้าหน้าตาเธอโบราณแบบชาวอียิปต์และเหี่ยวย่นหน่อยๆ ทำแกล้งนอนนิ่งๆ ใครผ่านไปผ่านมาต้องแจ้งพิพิธภัณฑ์แน่ว่า มัมมี่ถูกขโมยมาทิ้งไว้ที่นี่เธอก็เป็นเพื่อนน้องสาวผม จึงมาช่วยในงาน แต่เข้าไปในครัวก็โดนแม่ครัวไล่ออกมา เพราะกลิ่นตัวไปกลบกลิ่ไเแกงเนื้อเข้า ครั้นจะไปช่วยยกของประเคนพระตอนเช้า พระก็ล้งเลว่า ผู้ชายหรือผู้หญิง เพราะเธอมันสวยแบบเรียบ ๆคือข้างหน้าข้างหลังราบเรียบเหมือนกันหมด  กาวดักหนู จะดูจากทรงผมก็ไม่แน่ใจ เพราะไอ้คนตัวโย่งผมยาวดั้งเยินนั่นก็ผู้ชาย(ผมเอง) เธอจึงเลือกจะเนรเทศตัวเองมานั่งกรึ่มเหล้ากับพวกผมเพียงเห็นหน้า เห็นการแต่งกาย ก็รู้ว่าศิลปีนเหมือนกัน และเพื่อให้ความสัมพันธ์ก้าวไกล ผมจึงท้าวความหลังเก่าๆครั้งยังเด็กแก้ผ้าเล่นนํ้าฝนด้วยกัน ทำให้การสนทนาของเราราบรื่น และผมก็ได้ทราบว่า เธอไม่ได้ทำงานประว่าที่ไหน นอกจากรับงานเป็นชิ้นๆมาทำที่บ้านเช่า ซึ่งเธอบอกว่า เช่ารวมกับเพื่อนลาวอีกสองคน มีชีวิตเสรีดุจกัน ถ้าผมสนใจไปหาไปเที่ยวได้ทุกเวลา…

เครื่องไล่หนู

จากผลการวิจัยสถาบันแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการไล่หนูพบว่า การใช้ เครื่องไล่หนู เป็นการไล่ที่ดีกว่า การฆ่า ตอนที่ 1

2222

 

วงจรบทัศจรรยชองววสีช่วงโลกอันลับลนวุ่นวายบองเราลามารถรับประกันได้หรอไม่ วงศ์หนู ว่าความพยายามฃองคุณในการนำเอาแนวความคิดใหม่ๆ เข้าลู่ตลาด จะได้รับการรับประกันว่าจะต้องลับลนวุ่นวาย (เนื่องจากขายคิมาก) ด้วยเหมือนกัน เราถูกกำหนดให้ต้องคิดค้นสิ่งใหม่ๆ แบบเดาลุ่ม เพื่อผู้บริโภคที่มืศักยภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายังงั้นหริอผมคิดว่าไม่ เหตุผลก็คิอผู้บริโภคจำนวนมากมักไม่ค่อยเปลี่ยนบทบาทของพวกเขา กลุ่มคนจามรักที่จะจาม พวกเขามักจะเปิดกว้างยอมฟังนักการตลาดที่ค่อนข้างเชื่อถือไต้ และเคยมืชื่อเลียงจากการลร้างวัวลีม่วงมาแล้ว แต่ผู้บริโภคที่ขี้’กลัว (ในธุรกิจหริอที่บ้าน) จะปิดหูตัวเองไว้ตลอดเวลา ผู้บริโภคที่ระแวดระวังจะติดแง่กอยู่กับรูปแบบที่เคยชินจนเป็นนิสัยของพวกเขา เช่นเดียวกับที่กลุ่มคนจามเป็นแต่คนจามคือกลุ่มที่เราแคร์ และเราสามารถได้ประโยชน์จากความจริงที่ว่า ล้าเราให้เกิยรติพวกเขา พวกเขาจะฟังเราตังนั้นขั้นตอนทั้งลี่ขั้นคือ1. ขออนุญาตคนที่คุณสร้างความประทับใจให้เป็นครั้งแรกไม่ใช่ขออนุญาตเพื่อลับพวกเขาให้เละ หรือขายของที่เหลีอให้พวกเขา หรือเค้นเอากำไรส่วนต่างที่มากเกินไปจากพวกเขา แต่เป็นการขออนุญาตบอกพวกเขาในครั้งต่อไปที่คุณอาจจะมืวัวลีม่วง เครื่องไล่หนูในรถยนต์ 2. ร่วมมือกับกลุ่มคนจามในกลุ่มผู้ชมนั้น เพื่อทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับพวกเฃา ที่จะช่วยพาความคิดของคุณเดินทางข้ามความแตกต่างของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ให้เครื่องมือ (และเรื่องราว) ที่พวกเขาจำเปีนต้องใช้ในการ ขาย ความคิดของคุณให้กับผู้ฟังเป็นวงกว้างขึ้น3. เมื่อคุณก้าวข้ามจากธุรกิจที่โดดเด่นไปสู่ธุรกิจที่สร้างผลกำไรได้แล้ว ควรปล่อยให้ทีมอื่นเข้ามารืดนมมัน ผลิตบริการของคุณ และบริการผลิตกัณฑ์ของคุณ ปล่อยให้ความหลากหลายนับพันเบ่งบาน  วิธีไล่แมลงสาบ แต่อย่าเชื่อการให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์ของคุณเอง มันเป็นการทำให้สินค้าของคุณตกตํ่าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รีดนมจากมันให้คุ้ม และอย่างรวดเร็วด้วย4. ลงทุนใหม่ พยายามทำอย่างสุดความสามารถ ไม่ว่ามันจะต้องล้มเหลวอีกกี่ครั้งก็ตาม นำเสนอวัวสิม่วงอีกตัว (ให้กับผู้ขมกลุ่มเดิม)

สันนิษฐานว่าสิ่งที่โดดเด่นเมื่อครั้งก่อนจะไม่โดดเด่นในครั้งนี้มันอาจจะไม่สามารถคาดเดา หริอสร้างผลกำไรได้มากเท่ากับการทำตลาดให้กับควิสป๋ วีตี้ส วิสค์ ออลลเตท หรือแรกซ์เวล เฮาส์เมื่อสามสิบปีก่อน เสียใจด้วยครับ มันไม่ใช่ความผิดของผม แต่มันคือทั้งหมดที่เรามื กำจัดหนู จู่ๆ ก็เห็นได้ชัดว่าทำไมคุณจึงจำเป็นต้องได้รับการอนุญาต ถ้าบริษัทของคุณยังไม่ได้ทำสิ่งนี้ จงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้…ฟริ…ด้วยการใช้ Outlook ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ที่อยู่อีเมล์ที่คนอื่นลามารถเขียนกลับมาหาคุณได้ คุณกำลังเริ่มต้นเดินทางแล้วครับทวไบทบไยของทไรโอนนททไรฅaไดในวันนถ้าเวลานี้วัวสีม่วงเป็นพนึ่งในตัว P ของการตลาด มันย่อมมีควานเกี่ยวพันอันลึกซึ้งกับบริษัท มันเปลียนแปลงคำจำกัดความของคำว่าการตลาดแต่ก่อนฝ่ายวิศวกรคิดค้น ฝ่ายโรงงานผลิต ฝ่ายการตลาดทำตลาด และฝ่ายขายก็ขาย มีการแบ่งแผนกแรงงานกันอย่างชัดเจนและประธานทำหน้าที่ดูแลหน่วยงานทั้งหมด นักการตลาดได้รับงบประมาณจำนวนหนึ่ง และพวกเขานำมาใช้ในการชื้อโฆษณาการตลาดควรถูกเรียกว่า ไล่หนูบนฝ้า  ‘การโฆษณา’ จะคิกว่า การตลาดคือการสื่อให้รู้ถึงคุณค่าของสินค้า หลังจากที่มันถูกพัฒนาและถูกผลิตขึ้นมาเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่มีเหตุผล ในโลกที่เวลานี้คุณ-สมบัติของสินค้า (ทุกอย่างนับจากบริการจนถึงการออกแบบ) อยู่ที่หัวใจของทุกสิ’งทุกอย่างที่หมายถึงนักการตลาด การตลาดคือการคิดประดิษฐ์สินค้า ความพยายามในการออกแบบ ‘ฝืมีอการผลิต ศิลปะในการตั้งราคา และเทคนิคการขาย แบบนี้แล้วบริษัทวัวสิม่วงจะไม่ถูกบริหารโดยนักการตลาดได้ยังไงบริษัทที่สร้างวัวสิม่วงขึ้นมา…อย่างเช่นเจ็ตบลู สตาร์บ’กสิ แฮส-ไบร และโปแลนด์ สปริง…ต้องบริหารโดยนักการตลาด ปรากฏว่าซีอีโอของเจ็ดบลูได้ทำการตัดสินใจครั้งสำคัญในวันหนึ่ง : เขาเริยกหัวหน้าฝ่ายการตลาดให้ร่วมออกแบบสินค้าและร่วมผึเกอบรมด้วย มันแสดงให้ เห็นว่า ทุกอย่างที่พวกเขาทำในการเพิ่มคุณค่าสินค้า ก็คือการตลาดโปแลนด์  เครื่องไล่หนูไฟฟ้า สปริงเริ่มต้นจากนาที่ไม่มืค่า แฮลโบรเริ่มต้นจาก’พลกลดิกและกระดาษมูลค่าแค่ไม่กเชนด์ เจ็ดบลูขายสินค้าเหมือนที่สายการบินอเมริกัน แอริไลน์ลขาย แต่กลับทำกำไรได้จากการขาย บริษัทเหล่านี้คือนักการตลาดที่เข้าถึงแก่นของมัน

วิธีไล่หนู

เครื่องไล่หนูที่ได้ผลจริง จากการรับรองมาตรฐาน CE RoHs ตอนที่ 1

และระนะนๆวการเล่นหุ้นระยะสันและระยะยาวการเล่นหุ้นระยะสันนั้น หบายกึง ฟอซอหุ้นตัวหนงตัวได หรอหลายตัวโนวันนั้นแล้วบายออกโปเรียกว่า การเล่นแบบกำกำไรระยะสัน พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ซื้อวันนั้นแล้วขายวันนั้น ไม่เอาหุ้นกลับบ้าน การเล่นหุ้นลักษณะนี้สนุกและตื่นเต้นพอสมควร แต่ต้องเป็นคนหไวตาไว และ .จั ‘ ฆ่ต้องดูทิศทางหุ้นได้ถูกต้องว่า ก่อนซื้อนั้นตลาดหุ้นมีสภาพขึ้นลงหรือแกว่งอย่างไร ถ้าดัชนีขึ้นลงในวงแคบ การเล่นหุ้นระยะสั้นเล่นยาก .เพราะไม่มีช่วงให้ทำกำไร ดีไม่ดีแทนที่จะเล่นเพื่อเอามันส์และเอากำไรบ้างนิดหน่อย กลับต้องมาขาดทุน และทำให้เสียอารมณ์ การเล่นหุ้นระยะสั้น สามารถทำกำไรได้ทั้งช่วงหุ้นขึ้นและช่วงหุ้นลง นักเล่นหุ้น นั้ง่นระยะสั้นบางคนใจถึง ไล่ซื้อหุ้นที่กำลังขึ้นแล้วตั้งขายดักหน้า กะว่าจะo แณ์ CSเอากา เรเพยง 5 ถง า0 บาท เมอหุนตวนนขนถงจุดทตงขาย กจะหยุด รทอยู่เพียงแค่นั้น หรือถ้าเห็นว่าหุ้นตัวนั้นมีแนวโน้มว่า กำลังจะขึ้นต่อ จึง หวนเข้าไปซื้อในราคาสูงขึ้นแล้วตั้งขายให้สูงขึ้นก็ได้อีกเช่นกัน แต่วิธีนี้เสี่ยงมาก ถ้าโชคไม่ดีเมื่อซื้อได้ของแล้วหุ้นเกิดตก ลักษณะอย่างนี้ควรจะทำอย่างไร..? ก็เทขายเลยซิครับ! เครื่องไล่หนูไฟฟ้า  การเล่นหุ้นแบบนี้นักเล่นหุ้น อาชีพเขาจะกำหนดกำไร และขาดทุนในหุ้นตัวที่ซื้อไว้แน่นอนแล้ว เช่นเมื่อซื้อแล้วกะว่าจะได้กำไร 5% ก็ตั้งราคาขายไว้ และขณะเดียวกันก็ตั้งราคาขายตั้ากว่าราคาซื้อ 5% เช่นกัน ยอมเสี่ยงเพื่อหวังกำไร 5% และถ้าขาดทุนก็จะไม่ให้เกิน 5% เล่นอย่างนี้เรียกว่าเล่นทำกำไรหุ้นขาขึ้นแต่ถ้าจะเล่นหุ้นเพื่อทำกำไรขาลง เราต้องมีหุ้นตัวนั้นอยู่ในพอร์ต เมือเห็นตลาดมีแนวโน้มเป็นหุ้นขาลงแน่นอน เราก็เอาหุ้นในพอร์ตออกขายแล้วตั้งราคารับซื้อตาลงไปประมาณ 5 % เพื่อซื้อหุ้นตัวนั้นคืน เรียกว่าได้หุ้นเท่าจำนวนเดิมแต่แถมกำไรติดมือมานิดหน่อย ข้อควรจำอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่มีใครซื้อหุ้นใหม่แล้วตั้งราคาขายตั้า ถ้าทำอย่างนี้เขาเรียกว่า “วิรีทำไท้ยาดทุนระยะสัน” มีบางกรณีนักเล่นหุ้นเก็งผิดคิดว่าถ้าซื้อแล้วหุ้นจะขึ้น แต่ปรากฏว่าหุ้นกำลังลง เกิดอาการอย่างนี้ก็ต้องเก็บหุ้นตัวนั้นไว้รอจนกว่าจะขายได้ หรือไม่ก็ตัดใจขายขาดทุนอย่างที่บอกไว้นั่นแหละ นักเล่นหุ้นระยะสันบางคนไจกึงฌาณ็อาหุ้นตัวทซั๋อแายายใปฒื่อทำทำไรยาลงแล้วก็รอรับซื้อกลับฟอ1ห็นว่าหุ้นตัวนั้นจะบี’อนาคตหรอเป็นหุ้นในดวงไจยองIยา เป็นการIล่นหุ้นสักษณะ “หุ้น1ก็งทำไร”การเล่นหุ้นระยะสั้นวันต่อวัน ส่วนมากเขาจะเอาหุ้นในพอร์ตออกขายเพื่อกำไร หรือเพื่อทำให้ขาดทุน ถ้าเอาหุ้นในพอร์ตออกขายทำกำไรได้ก็จะได้รับเงินกำไรในสี่วันทำการโดยไม่ต้องจ่ายเงินทุนค่าซื้อแต่ถ้าขาดทุนก็จ่ายเฉพาะจำนวนเงินที่ขาดทุนให้โบรกเกอร์ไป โดยไม่ต้องจ่ายเงินสดค่าซื้อเช่นกัน แต่ถ้าใครไม่มีหุ้นตัวนั้นในพอร์ต ถ้าเล่นสั้นประจำวันจะต้องจ่ายเงินค่าซื้อเมื่อครบสี่วันทำการ คือซื้อวันจันทร์จะต้องไปจ่ายหรือรับเงินจากโบรกเกอร์วันพฤหัสบดี… เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี เรียกว่าสี่วันเต็ม ๆไม่ขาดไม่เกิน การชื้อหุ้นแล้วตั้งขายในวันเดียวกัน เมื่อครบกำหนด 4 วันผู้ชื้อจะต้องจ่ายเงินค่าชื้อหุ้นก่อนแล้วรอรับเงินค่าขายในวันกัดไป ทั้งนี้เพราะตลาดหลักทรัพย์เขาห้ามชื้อขายหุ้นตัวเดียวในวันเดียวกัน

!ท้าจะเล่นหุ้นระยะยาวหบายกืงว่า เบื่อเห็นหุ้นตัวไดบีอนาคตและเกิดควาบนั้นไจก็เย้าซึ้อหุ้นนั้นเก็บไว้โนเวลาหนึ่งตาบที่ต้องการ  หนู จะเก็บยาวแค่ไหนบนอยู่กับควานอดทน บางคนตั้งใจถือยาว ครั้นเห็นหุ้นตัวนั้นวิ่งสูงติดเพดานถ้าใจไม่แข็งก็เทขายออกมา อย่างนี้ไม่เรียกว่าถือยาว แต่เป็นการถือเพื่อรอโอกาส ถ้าถือยาวจริง ๆ แล้ว ต้องคำนวณอย่างรอบคอบเช่น ดูพื้นฐานหุ้น ดู พี.อี. ดูผลประกอบการแต่ละไตรมาส นักเล่นหุ้นที่ถือหุ้นยาวส่วนมากจะเกิดความมั่นใจว่า หุ้นตัวนั้นจะมีอนาคตหรือมีผลงานก็ชื้อหุ้นนั้นเก็บไว้ แต่เมื่อเห็นว่าหุ้นตัวนั้นมีราคาอ่อนตัวลงอีก ก็ทยอยรับชื้อสะสมไว้เรียกว่าเป็นการลงทุนระยะยาว นักเล่นหุ้นจำนวนมากที่เป็นนักเล่นหุ้นประเภทถือยาวโดยกำเนิด คือ ชื้อหุ้นนั้นไว้โนราคาสูงแล้วเกิดตกลงอย่างแรง หรือไม่เมื่อชื้อแล้วก็ชื้อเลย คือหุ้นตัวนั้นไม่ออกอาการอะไรเลย เป็นหุ้นตายซากคากระดานไม่มีการชื้อขาย อย่างนี้เรียกว่า เป็นนักลงทุนระยะยาวแบบจำเป็นเพราะบางตัวกว่าจะขายไต้ต้องเก็บหุ้นตัวนั้นไว้ถึง 2 หรือ 3 ปี  วงจรเครื่องไล่หนู คนที่เล่นหุ้นแบบนี้จะไม่ไต้กำไรเป็นกอบเป็นกำเพราะความจำใจต้องถือยาว เมื่อหุ้นกระดิกถึงราคาทุน หรือกำไรนิดหน่อยก็จะรีบขายทันที เพราะกลัวว่าจะขายไม่ไต้ นักเล่นหุ้นบางคนถึงกับออกอาการน่าเป็นห่วง คือ ชื้อหุ้น’ไฟแน้น’ซ์ตัวหนึ่ง1ไว้เมื่อ 2 ปีที่แล้วขณะหุ้นขึ้นราคาร่วมสองร้อยบาท  คือซื้อตอนต้นปี 36 พอปลายปีหุ้นตัวนี้มีราคาสูงเกินสองร้อยก็รีบเทขายทิ้ง แต่แล้วหุ้นตัวนั้นวิ่งขึ้นมาสามร้อย อย่างนี้ก็ไต้แต่นั่งมองแล้วแอบเช็ดนั้าลายโดยไม่ยอมบอกให้ใครรู้!กาลครั้งหนึ่งผมเองนั้นเคยซื้อหุ้นแบงก์กรุงเทพฯ เก็บไว้ในราคาหุ้นละ 378 บาท เรียกว่าซื้อตอนที่หุ้นตัวนั้นมีราคาแพงที่สุดแล้วเพราะก่อนหน้านั้นหุ้นตัวนี้มีราคาเพียงลองร้อยต้น ๆ ผมซื้อไว้เพราะไต้ข่าวว่าหุ้นตัวนี้จะแตกพาร์ 10 ในขณะที่ซื้อนั้นเป็นหุ้นพาร์ 100 ซื้อไต้ประมาณสองเดือน ข่าวเริ่มดังมีการไล่ซื้อราคาครั้งสุดท้ายก่อนแตกพาร์มีราคาหุ้นละ 840 บาท เมื่อแตกพารี 10 แล้ว หุ้น บี.บี.แอล. ก็โตวันโตคืน ผมไต้กำไรเละเลยจากหุ้นตัวนี้ !การเก็บหุ้นระยะยาวในปัจจุบันโดยหวังว่า เมื่อหุ้นตัวใดประกาศจะเพิ่มทุนแล้ว นักเล่นหุ้นส่วนใหญ่จะเทหุ้นตัวนั้นขายทิ้งทันที เครื่องไล่หนูในรถยนต์  เพราะไม่ต้องการซื้อเพื่อจะเอาลูกหุ้น ผิดกับนักเล่นหุ้นเมื่อสมัยหุ้นกำลังบูมนิยมซื้อหุ้นที่กำลังจะเพิ่มทุนเพื่อเอาลูกหุ้น ดังนั้น หุ้นที่คืดจะเพิ่มทุนจึงต้องอาศัยกลยุทธ์ล่อจระเข้ โดยให้ไร้ท์หรือให้ลิทธซื้อลูกหุ้นดี อย่างเซ่นมีหุ้นเดิมหนึ่งหุ้นมีสิทธี้ซื้อลูกหุ้นไต้หนึ่งหุ้น หรือสอง หรือสามหุ้นในราคา 10 บาท 15 บาท แต่จะไม่แพงเกิน 30 บาท หุ้นตัวใดเมื่อครบกำหนดขายให้สิทธี๋ซื้อลูกหุ้นแล้ว หุ้นตัวนั้นจะมีราคาตกทันทีใกล้ ๆ แถวฟลอรีและวันต่อมาก็จะตกอีก ทิ้งนี้เพราะตลาดหุ้นเขาตั้งราคารับลูกหุ้นไว้ล่วงหน้า ทิ้งที่ลูกหุ้นตัวนั้นยังไม่ทันไต้เกิด แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าใครมีลูกหุ้นราคาใกล้พารีถ้าแม่หุ้นมีราคาสูงก็ให้เอาราคาลูกหุ้นไปบวกกับราคาแม่หุ้นที่มีอยู่เดิม ทำอย่างนี้…เรียกว่าวิธิกัวเฉลี่ยไต้กำไร !

วิธีไล่หนู

วิธีไล่หนูในห้องเครื่องรถยนต์ ด้วย เครื่องไล่หนู

048-10

นักเล่นหุ้นบออาบพส่วนบากเยาIล่นกันหนักปีนร้อยเป็นพันล้าน บางคนรวบกล่นเล่นกันปีนกีบตาบรูปแบบ Private fund บีพัจัดการ บีนักวิเคราะห์และบีเครือบ่ายหาย้อนลอยู่ทั่ว.ทุกวงการ กรณีเสี่ยสองที่ดังและเป็นที่กล่าวขวัญกันมากในวงการหุ้นนั้นเป็นคนเล่นหุ้นที่มีหลักการและกฎเกณฑ์ถ้าเขาสนใจจะเข้าซื้อหุ้นตัวใดเขาจะให้ทีมงานศึกษาความเป็นไปได้ในแง่ผลประโยชน์ทุกวิถีทาง ถ้าเห็นหุ้นตัวใดมีอนาคตและจะให้ผลตอบแทนดีมาก เขาจะเข้าสำรวจข้อดีและข้อเสียของหุ้น ถ้าเห็นหุ้นตัวใดอ่อนปวกเปียกทั้งที่มีโครงการดี เขาจะมองลึกเข้าไปถึงคณะผู้บริหารเพื่อศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เมื่อพบจุดอ่อนแล้วก็จะให้คำแนะนำ และเข้าช่วยแก้ปัญหาให้ ทั้งนี้เพราะเขาถือว่า เมื่อเขาซื้อหุ้นไว้มากเขาควรจะมีส่วนช่วยส่งเสริมหรือช่วยพัฒนาให้ความมั่นคงแก่หุ้นตัวนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยซ!มันอนาคตที่เขาจะได้รับผลตอบแทนจากหุ้นนั้น ..ส่วนใครจะว่าเขาเป็นนักปันหุ้นตัวยงนั้นผมไม่ทราบ ถ้าใครอยากทราบก็ให้ไปถามเสี่ย เครื่องไล่หนูในรถยนต์ราคา คนหนึ่งที่วัดธรรมกายเอาเองก็แล้วกัน !  การเล่นหุ้นใน{โจจุบันนี้เขามีวิธีเล่นกันอย่างลาลึกยากที่จะเข้าใจขอยกตัวอย่างย้อนหลัง อย่างเช่น หุ้นยูคอม ที่เข้าชื้อขายในตลาดวันแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 โดยเปิดตลาดราคาอยู่ที่ 790 บาททั้งที่หุ้นตัวนี้มีราคาจองเพียง 230 บาทเอง ราคายืนอยู่ได้ไม่นานก็ไหลลึกลงเรื่อย ๆ ในช่วงราคายืนอยู่ที่ 680 บาทกว่าหรือน้อยกว่านั้นก็มีการประกาศ1จากตลาดหลักทรัพย์’ว่า

มีการเสนอชื้อ (บกล๊อต)สามหมื่นหุ้นด้วยราคา 620 บ้าง 640 บ้างในขณะที่หุ้นตัวนั้นมีราคาชื้อขายอยู่ที่ 688 ก่อนปิดตลาดเล็กน้อยก็เกิดการเชอร!พร์ช์อย่างแรงโดยมีประกาศชื้อหุ้นตัวนั้จำนวนลองแสนหุ้นด้วยราคา 780 บาท ทั้งที่ขณะนั้นหุ้นตัวนี้มีราคาชื้อขายอยู่ที่ 640 บาท… หนูเข้าห้องเครื่องรถยนต์ ถามว่า ทำไมเขาไม่ชื้อหุ้นจากตลาดในราคาปัจจุบัน ทั้งที่ปริมาณหุ้นนั้นมีมากมาย ถ้ามีการไล่ราคากันแล้ว หุ้นตัวนี้จะขึ้นและจะมีผู้เสนอขายมากจนเกินพอสองแลนหุ้นและราคาก็จะไม่ขึ้นไปถึง 780 บาท เล่นกันอย่างนี้นี่บอก’โกง ๆ ว่าเง็ง ! ใครรู้ช่วยประกาศให้ทราบโดยทั่วกันด้วยตัวผมเองนั้นมองเหตุผลอย่างผิด ๆ ถูกๆ เข้าใจเอาเองว่า คงเป็นวิธีการทำบี้กหลอก ครั้งใหญ่ในระบบแหกตาเซียน !…มีทางเป็น’โปได้ไหมเมื่อเจ้าของหลักทรัพย์เห็นว่า หุ้นของตัวมีราคาเปิดและขึ้นสูงก็จะเอาหุ้นส่งผ่านไปให้บริษัทในเครือรับไว้เพื่อเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทหรือกลุ่มในเครือ โดยหวังผลได้สองอย่างคือ หนึ่ง ผ่องถ่ายหุ้น สองเอาราคาชื้อหลักทรัพย์ที่สูงลิ่วนั้นไปตัดผลกำไรหรือตัดยอดเงินสะสมให้น้อยลงจะได้เสียภาษีและจ่ายเงินปันผลน้อยลงอย่างไรก็ดีการทำนาย สุ่มสี่สุ่มห้าของผมเป็นแต่ความเห็นของผมเอง อาจไม่เป็นความจริงอย่างที่คิดก็ได้ แต่ผมก็มีสิทธิจะคิดเพราะผมเล่นหุ้นและก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ถือหุ้น…แล้วก็ได้รับบาดแผลจากผลงานครั้งนี้อย่างสาหัส แม้ว่าจะตั้งราคารับซื้อหุ้นที่คิดว่าราคานี้ถูกเกินความเป็นจริงใครจะยอมขาย แต่ก็ปรากฏว่า ซื้อเข้ามาได้ทุกราคา !ที่ผมเขียนมานี้ไม่ใช่เพื่อเจตนาจะโจมตีใคร  วิธีไล่หนูในรถยนต์ แต่ต้องการอยากรู้อยากเห็นเหตุผลแท้จริงที่นอกเหนือจากความเป็นจริง และอยากเห็นนักเล่นหุ้นไทยทุกคนเล่นหุ้นอย่างสุภาพบุรุษ หรือไม่ก็ยึดถือกติกาโจรไปเลยก็ได้ว่า พวกโจรจะไม่ปล้นกันเอง หรืออย่างที่ท่านหม่อมสำนักซอยสวนพลูท่านพูดว่า แมลงวันย่อมไม่ตอมแมลงวันด้วยกันเอง อะไรทำนองนี้ตลาดหุ้นไทยนั้นครั้งหนึ่งเคยได้พัฒนาออกไปกว้างไกล บีนอเว้ยงติดอันดับโลก เป็นกึงนั้นตลาดหลักทรัพย์ทดีกี่สุดในโลกอันดับ 5 บีอัตราควานเจริญเติบโตกึงร้อยละ 107% อันดับหนึ่งยองโลกนั้นได้แก่ตลาดหุ้นประเทศโปแลนด์ 100-117% อย่างเนินนักเล่นหุ้นคนหนึ่งลงกุนนั้อหุ้นไว้กึง 12 ตัวด้วยดันกุนเพียง 100 เหรียญสหรัฐ เกึบหุ้นไว้เพียงสองเดือนโดยยายออกไปเนอปี 2536 นี่เอง และสาบารกทำกำไรสูงกึง 817 ยูเอสดอลลาร์ใครที่อยากหาความเครียดใส่ตัวเอง ผมว่าเข้าไปเล่นหุ้นนั้นเป็นวิธิที่ทำให้เครียดได้ง่ายและมากที่สุดด้วย ทั้งที่หุ้นขึ้นก็เครียด เกิดความกระวนกระวายใจ เพราะไม่รู้ว่าจะขายราคาไหนดี ใจอยากขายให้ ได้ราคา เมื่อขายไปแล้ว หุ้นตัวนั้นก็วิ่งเอา วิ่งเอา แถมถูกเพื่อนแช’วซาอีกว่า

“ขายหมู” ครั้นหุ้นตกลงมาใจก็หงุดหงิด จะขายก็ไม่กล้า เพราะใครจะไปกล้าเฉือนเนื้อตัวเอง ครั้นจะเก็บไว้ก็กลัวหุ้นจะตกต่อ ใครที่ประสาทอ่อนและไม่กล้าตัดสินใจ งานนี้หากินยากครับนักเล่นหุ้นบางคนIล่นเสียเป็นประจำ กลับบ้านอดระบายควานทุกย์ไห้เมียฟิงไบ่โด้ พอเมียรู้ว่า[ลัยเท่านั้นก็โวย เครื่องไล่หนูไฟฟ้า  ท่าไห้เกิควานเครียดซาอีก เพราะเมียเองนั้นก็แอบหนีไปหาความเครียดในบ่อนไพ่ทุกครั้งที่ผัวออกไปเล่นหุ้น ครั้นเห็นผัวเครียดก็เลยมีน1าโห เพราะหวังจะขอเงินไปแก้ตัว ครั้นวันใดที่เล่นได้มากผัวก็ไม่กล้าบอก กลัวว่าเมียจะขอมีเอี่ยว คนเล่นหุ้นคนไหนก็คนนั้น ไม่ว่าชายหรือหญิง เมื่อได้เงินจากหุ้นแล้วก็มักจะซื้อหุ้นเพิ่มไม่นิยมถอนกำไรมาใช้ เรื่องนี้ผมสังเกตของผมเอง จากเพื่อนเล่นหุ้นหญิงซึ่งมีโชคขายหุ้นได้กำไรมาก พอตลาดพักเที่ยงก็จะเดินออกไปซื้อแกงช้างถนนแล้วใส่ถุงพลาสติกกลับไปอุ่นกินมื้อเย็นที่บ้านทำอย่างนี้ทุกบ่อยทั้ง ๆ ที่รวยอยู่แล้วควานเครียดเกิดจากการเล่นหุ้นท่าไห้ลังยารคนเปลี่ยนไปโต้ง่ายและรวดเรว ไปว่าผู้หญิงทรอฟูซาย เล่นกันไต้คนละไปนานแด่นองแล้วดูแก่โปตาบ ๆ กันส่วนผมนั้นแก่ของผมเองก่อนจะเช้าไปเล่นหุ้น จึงไม่ใช่แก่เพราะความเครียดนะ…จะบอกให้ !

เครื่องไล่หนูในรถยนต์

การใช้คลื่นเสียงไล่นก ถือเป็นวิธีไล่นกแบบสมัยใหม่

 

23da10961893254cfb7b63e42e444d0cในสามก๊กที่รู้จักมังกรดี และนำเอามังกรมาเปรียบเทียบกับวีรบุรุษก็คิอ ใจโฉ ตามเรื่องว่าวันหนึ่งใจโฉให้คนมาเชิญ เล่าปี ไปพบขณะทีนั้งโต๊ะเสพสุราอยู่นั้น อากาศก็ค่อย ๆ วีปริต หมู่เมฆเคลื่อนคลุมท้องฟ้าจนมิดครี้ม พวกคนใช้จีงพากันชี้ซวนให้ดูเมฆก้อนหนึ่ง ชี่งแลดูคล้ายกับตัวมังกรห้อยอยู่บนท้องฟ้า โจโฉกับเล่าปีก็ออกไปดูด้วยกัน ใจโฉได้ถามเล่าปีชี้นว่า“ท่านเข้าใจเรี่องการเปลี่ยนนปลงของมังกรบ้างไหม,,“ยังไม่เข้าไจตลอด,, เล่าปีตอบ“ล้าอย่างนั้นจะเล่าให้ฟืง,, โจโฉพูด “มังกรตัวหนึ่งสามารถจะเปลี่ยนแปลงร่างให้เป็นขนาดต่าง ๆ กันได้ เปล่งรัศมีหรือหายตัวได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดเป็นเมมหมอกปกคลุมท้องฟืาหรือทำให้ตัวจางบางหายลับตาไปก็ได้ มังกรอาจจะขึ้นไปบนอากาศถึงสวรรค์ และอาจจะดำลงไปถึงก้นมหาสมุทร เวลานี้เป็นฤดูใบไม้ผลิ มังกรจึงถือโอกาสนี้เปลี่ยนแปลงรูปคล้ายกับคนที่คิดจะแผ่อำนาจไปทั่วโลก มังกรเป็นใหญ่ในฝูงสัตว์ทั่งหลายขึ้งเปรียบเหมือนวีรบุรุษเป็นใหญ่ในหมู่พลเรือน ตามความคิดของท่านทำนเห็นว่าในเวลานี้มัไศรบ้างเป็นวีรบุพผู้กล้าหาญ,,  แผ่นหนามไล่นก ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นเรื่องที่โจโฉยกเอามังกรมากล่าวนำเพื่อลวงถามความคิดของเล่าปี แสดงว,าโจโฉรู้เรื่องของมังกรดีในหนังสิอเล่มหนึ่งกล่าวว่า ที่ฤดูหนาวในเมิองจีนแห้งแล้งก็เนึ่องจากเป็นเวลาที่มังกรหลับ เมื่อตื่นขี้นมาจีงมีฝนทำให้ต้นไม้ผลิดอกออกใบในบางแห่งกล่าวว่า มังกรอยู่บนฟ้าในฤดูใบไม้ผลิ เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงก็จะส่อนตัวอยู่ในนั้าลิก และในราววันที่ เอ๓ กันยายน ที่เรียกว่า  คลื่นไล่นกพิราบ  หรีอ ศารทวิษุวัต อันเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ผ่านเล้นศูนย์สูตรของโลก มังกรก็จะหมกตัวอยู่ในโคลน อีกแห่งหนึ่งว่าวันเกิดของมังกรจีนทั้งหลายตกในวันที่ เอ ของเดีอนที่ เอ เป็นวันที่มังกรโผล่ขี้นมาจากการจำศีล ทางเหนิอของจีนมีเทศกาลฉลอง มีการกินก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่า “หนวดมังกร”บางแห่งแบ่งชนิดของมังกรออกเป็น ๓ ชนิดด้วยกันศีอ หลง (Lung)เป็นพวกที่มีอำนาจมากที่สุด มีนิลัยชอบอยู่บนฟ้า หลี่ (ม) เป็นพวกที่ไม่มีเขา อาตัยอยู’ เจลไล่นก ในมหาสมุทร และ เฉี่ยว  เป็นพวกมีเกล็ดอยู่ตามลุ่มหนองหรีอถกในภูเขา4’'” แต่ที่รู้จักกันมากก็คิอ หลง อี่งมีส่วนของสัตว์ต่าง ๆ QC อย่าง ตังกล่าวมาแล้วนั้นเองลมหายใจของมังกรที่ระบายออกทางปากนั้นมีลักษณะเหมีอนเมฆฮี่งบางครั้งก็จะกลายเป็นนํ้าและเป็นไฟไปก็มีมังกรมีหลายรูปแบบ มีเขาบ้าง ไม่มีเขาบ้าง บางชนิดก็ไม่มีเกล็ดไม,มีปีกอย่างไรก็ตาม มังกรของจีนมีหน้าที่แบ่งกันทำ <พวกด้วยกันคิอ“าภงฉบับอรบายไว้ซัดเจนว่า หลง คือ มังกรแห่งสวรรค์ หลี่ คือ มังกรแห่งทะเลและเฉี่ยว (แต่เขียนว่า) มังกรแห่งภูเขาและที่ลุ่มมังกรสวรรค์หรือมังกรฟ้า (The Celestial Dragon) มีหน้าที่รักษาวิมานเทวดาและคํ้าจุนหนุนวิมานเหล่านั้นไวไม่ให้พังหล่นลงมามังกรเทพหรือมังกรเจ้า (The Divine Dragon) มีหน้าที่ให้ลมให้ฝนเพื่อประโยซน้ของมนุษย์มังกรพิภพหรือมังกรดิน (The Earth – Dragon) มีหน้าที่กำหนดเส้นทาง ดูแลแม่น’า ยาเบื่อนกพิราบ และล่าธารมังกรเฟ้าทรัพย์ (The Hidden Treasures) มีหน้าที่เฝืาขุมทรัพย์แผ่นดินบางตำราเพื่มมังกรกษัตริย์อีกอย่างหนึ่งรวมเป็น ๕ประเภทของมังกรดังกล่าว ผู้เขียนได้กำหนดเทียบจากภาษาอังกฤษพอให้รู้หน้าที่ว่าทำอะไรเท่านั้น แต่มีเรื่องที่น่าอังเกตว่า หน้าที่ของมังกรไปตรงกับหน้าที่ของพญานาค ฮึ่งมีกล่าวไวในหนังสีอ “เทากำเนิด’’ ของพระยาสัจจาภิรมย์ โดยแบ่งนาคออกเป็น (T พวก คิอ๑. นาคสวรรค์ มีหน้าที่เฝืาวิมานเทวดา๒. นาคกลางหาว มีหน้าที่ให้ลมให้ฝน๓. นาคโลกบาล นกพิราบ  มีหน้าที่รักษาแม่นั้าลำธาร๔. นาครักษาขุมทรัพย์หน้าที่ของนาคดังกล่าวจะมาจากเอกสารเล่มใดไม,ปรากฏ ได้ตรวจสอบเรื่องของนาคจากเรื่องของอินเดียก็ยังไม่พบ แด,เนึ่อพิจารณาเปรียบ-เทียบกับหน้าที่ของมังกรดูแล้วก็เหมีอนกัน ผู้แต่งเรื่องเฑวกำเนิดอาจจะเห็นว่ามังกรกับนาคอย่างเดียวกัน จีงน่าหน้าที่ของมังกรมาใช้กับนาคด้วยก็ใด้เพราะเรื่องของนาคก็เกี่ยวกับลมฝน แม่นํ้า และขุมทรัพย์อยู่เหมีอนกันเรื่องมังกรหรือนาคที่ว่ามีหน้าที่เฝ็าวิมานเทวดานั้น เนึ่อพิจารณาตามเรื่องแล้วก็น่าจะเป็นมังกรหรือนาคภูเขานั้นเอง เพราะเทวดาของจีน

วิธีไล่นกพิราบ

รวมสุดยอด วิธีไล่หนู ออกจากบ้าน แบบธรรมชาติ ตอนที่ 2

chasing-mice

มีนายสมบุญ แช่ลิ้ม ตั้งตนเป็นเจ้าของลัทธิ โดยมีสำนักอยู่ที่บ้านหนองดินตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นต้น,3ลัทธิ “ไสยตำ’’ เป็นลัทธิที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจลึกลับในการควบคุมบุคคลอื่นโดยตรง ไม่ว่าอำนาจนั้นจะเป็น “เสน่ห์” เพื่อให้คนอื่นหลงใหลหรือจะเป็น “คุณไสย” เพื่อทำร้ายคนอื่นก็ตาม เช่น การเสกหนังหรือตะปูเข้าท้องของสัตรู การทำเสน่ห์ยาแฝด ลงนะหน้าทอง หรือการ’ใช้’นาม’นพ’รายเพื่อให้ผู้อื่นหลงใหลตน เป็นต้นในขณะที่ลัทธิ “กรรมเก่า” เป็นไสยศาสตร์ของชนชั้นปกครอง และลัทธิ

“วันลิ้นโลก” เป็นไสยศาสตร์ของชนชั้นล่างนั้น ความเชื่อใน “สิงสักดสิทธื้และการทำนายทายทัก” กับ “การเช้าเจ้าทรงผีและคุณไสย” กลับเป็นไสยศาสตร์ของสามัญชนในทุกชนชั้น พุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูปจะปฏิเสธไสยศาสตร์ในทุกระดับ โดยเน้นการใช้เหตุผลและสติปัญญาตามความหมายของคำว่า “พุทธะ” ชื่งแปลว่าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานความเคลื่อนไหวของพุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูปพุทธศาสนาในประเทศไทย เครื่องไล่หนูราคา ไม่เพียงแต่ถูกกำหนดโดยการปกครองของคณะสงฆ์ไทยภายใต้การควบคุมของรัฐเท่านั้น แต่ยังถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการระหว่างกลุ่มชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ พระสงฆ์แต่ละรูป และวัดแต่ละวัด อันที่จริงแล้วพัฒนาการที่สำคัญที่สุดในพุทธ-ศาสนาของไทย เกิดขึ้นภายนอกองค์กรปกครองของคณะสงฆ์ที่เป็นทางการ13ลัทธินี้อ้างว่ายุคของพระศรีอารีย๎มาถึงแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ให้บรรดาสาวกเลิกนับถึอพระพุทธเจ้า แล้วทันมานับถือพระศรีอาริย์แทน โดยผ่านทาง “คณะรัฐมนตรีสวรรค์” “ข้าราชการสวรรค์” และ “ศาลสวรรค์’’ มีการเขียนคัมภีร์กล่าวหาพระพุทธเจ้าต่างๆ นานา และทุกคนต้องฟังคำลังและคำตัดสินจาก“ศาลสวรรค์” กำจัดหนูใต้ฝ้า  นับว่าเป็นไสยศาสตร์แห่งการทรงเจ้าเข้าผีที่เป็นอันตรายยิ่ง เพราะนอกจากคำสอนจะงมงายแล้ว ยังขัดต่อความสงบสุขและคัลธรรมอันดีของประชาชนอีกด้วยซึ่งมีระบบการบริหารที่ค่อนข้างจะเก่าและล้าสมัย บ่อยครั้งทีเดียวที่พระภิกษุบางรูปซึ่งได้เสนอการตีความคำสอนหรือระบบปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจหรือมีบุคลิกภาพที่ดีเด่น ได้กลายเป็นจุดสนใจของผู้คนที่ศรัทธาเป็นจำนวนมากกลุ่มของพระภิกษุและสานุคิษย์ต่าง ๆ เหล่านั้นอาจจัดได้ว่าเป็นสายต่าง ๆหรือนิกายในพุทธศาสนาของไทยในระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา

สายต่างๆ ดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝ่ายปฏิรูปและมีศูนย์รวมอยู่ที่คำสอนของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านอิทธิพลของคำสอนและจำนวนของผู้ที่นับถือการติความพุทธศาสนาและวิธีการปฏิบัติธรรมของสายต่างๆ เหล่านั้น มักจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของความคิดทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นอยู่ด้วย สำหรับผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นงานเผยแพร่พุทธ-ศาสนาของพระภิกษุในรูปของสิงติพิมพ์และลี่อทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่นวิทยุ เทป โทรทัศน์ และวิดีโอ เป็นต้น มีอิทธิพลและความสำคัญยิ่งกว่ากิจกรรมขององค์กรสงฆ์ที่เป็นทางการ ซึ่งนับวันมืแต่จะตามไม,ท้นกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน พระภิกษุผู้ทรงอิทธิพลที่สุดรูปหนึ่งซึ่งได้เผยแพร่ธรรมะต่อสาธารณชนในรูปของสิงติพิมพ์ ได้แก่ พุทธทาสภิกขุนักปฏิรูปพุทธศาสนาคนสำคัญของไทยในการปฏิรูปพุทธศาสนาของท่าน พุทธทาสภิกขุได้ใช้หลักแห่ง“ประโยชน์” ในการติความพุทธศาสนา  เครื่องไล่หนูไฟฟ้า ท่านเห็นว่าการติความพุทธศาสนาใดๆ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อคนสมัยปัจจุบันให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่นในการอธิบายความหมายของ นิพพาน (ความดับทุกข์) พุทธทาสภิกขุเห็นว่านิพพานเป็นเรื่องทางจิตใจที่สามารถเข้าถึงได้แม้แต่ที่นึ่และเดี๋ยวนี้ ท่านกล่าวว่า ไม่มืประโยชน์อะไรที่จะสอนให้คนเราเข้าถึงนิพพานภายหลังจากที่ตายไปแล้ว คำสอนในลักษณะนี้ท่าให้คนสมัยปัจจุบันไม่สนใจเรื่องของนิพพานยิ่งไปกว่านั้น การสอนเช่นนี้ยังท่าให้พุทธศาสนาไร้ความหมายอีกด้วยการใช้เหตุผลนิยมในการติความคำสอนและวิธีปฏิบัติธรรมทางพุทธ-ศาสนา ทำให้นักปฏิรูปพุทธศาสนาส่วนใหญ่ปฏิเสธทั้งส่วนที่เป็นไสยศาสตร์ นเทรวินิงิและส่วนที่เป็นอภิปรัชญาของพุทธศาสนา การปฏิเสธไสยศาสตร์ในทุกรูปแบบทั้งในเรื่องของวิญญาณนิยม และอภิปรัชญาของพุทธศาสนานั้น ทำให้นักปฏิรูปอยูในสถานะที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับชนชั้นล่างทั้งที่เป็นชาวนาในชนบทและกรรมกรในเมืองที่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ และกับชนชั้นปกครอง ซึ่งสนับสนุนอภิปรัชญาที่เชื่อมโยงสถานะทางสังคมปัจจุบันให้เข้ากับ “กรรมเก่า”ในอดีตชาติ ดังนั้นอาจวิเคราะห์ได้ว่า  กำจัดกลิ่นฉี่หนู พุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูปเป็นปรากฏการณ์ทางศาสนาของชนชั้นกลาง ที่เกิดขึ้นเพราะระบบการดีกษาสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจในสังคมไทย ทรรศนะในเรื่องเหตุผลนิยมของพุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูป มีส่วนเชื่อมโยงกับสถานะในทางสังคมและการเมืองของบุคคลกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง และเป็นฝ่ายสนับสนุนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เชิดชูเสรีภาพ และความเสมอภาคในโครงสร้างทั้งทางการเมืองและสังคมของไทย อันที่จริงแล้วคำสอนในพุทธศาสนามิได้กล่าวถึงแนวความคิดทางการเมืองสมัยใหม่อย่างเช่นประชาธิปไตยโดยตรง แต่นักปฏิรูปก็ได้พยายามตีความคำสอนทางพุทธศาสนา ให้มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยสมัยใหม่อย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน นอกจากนี้พระภิกษุและสานุคิษย์ฝ่ายปฏิรูปยังได้ตีความคำสอนทางพุทธศาสนา  เครื่องไล่หนูในรถยนต์ โดยการส่งเสริมเรื่องของสิทธิมนุษยชนทั้งในทางสังคมและการเมืองอีกด้วยสำนักพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบันพุทธศาสนาของไทยในปัจจุบัน มีสำนักและครูอาจารย์ที่ตีความคำสอนของพระพุทธเจ้าแตกต่างกันออกไป และสอนพุทธศาสนาอยู่หลายแนวทางด้วยกัน บางสำนักถือว่า “ดีล” และความบริสุทธทางจริยธรรมเป็นคำสอนที่สำคัญของพระพุทธเจ้า บางสำนักเห็นว่า “สมาธิ” เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนา ส่วนบางสำนักเห็นว่า “ปัญญา” และการใช้เหตุผลเป็นกุญแจสำคัญที่ไฃไปสู่ความเข้าใจในพุทธศาสนา แต่ทุกสำนักก็พูดถึงดีล สมาธิและปัญญาประกอบกันไปด้วยโดยมืจุดเน้นที่แตกต่างกัน ดีล สมาธิ และปัญญาได้กลายมาเป็นคำสอนพื้นฐานที่สำคัญของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทย

เครื่องไล่หนู

5 วิธีไล่หนูออกจากบ้าน โดยไม่บาป

201210-08-110848_dq-0

 

• หลายๆ แผนกภายในโรงงานเดียวกัน หรือบริษัทในเครือเดียวกันมีฃ้อปฏิบัติไม่เหมือนกัน คล้ายๆ กับว่ามี double standard ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน• มี product quality give away ในกระบวนการผลิตค่อนข้างมากทำให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์แพงเกินกว่าเหตุ• ทำงานตามคำบอกเล่าจากผู้ที่มอบหมายงานให้ มากกว่าที่จะใช้วิจารณญาณของตัวเอง คือ คิดไม่เป็น (คงต้องโทษระบบการศึกษาของไทย ที่ชอบสอนด้วยวิธีการท่องจำ ไม่ได้สอนให้คิด)• ขาดการติดตามงานอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง• ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทที่ปรกษาทราบ เรื่องแบบนี้คงต้องมองกันหลายๆ มุมมอง เซ่น1. เครื่องไล่หนูไฟฟ้า  เป็นความลับของบริษัทฯ บอกไปแล้วกลัวบริษัทที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ด้านอื่น กลัวคู่แข่งทราบ พูดง่ายๆ คือ ไม่ไว้ใจบริษัทที่ปรึกษา2. บอกไม่ได้ เดี๋ยวเจ้านายจะรู้ว่า พวกเราทำงานกันบกพร่อง หรือทำงานกันไม่เต็มที่3. กลัวเสียหน้า ที่มีบุคคลภายนอกมาชี้หรือมาคุ้ยหาข้อมูล และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดในระยะเวลาลันๆ

ไม่สามารถส่งของให้เราได้ทันตามเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาได้เนื่องจากอาจเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ขาดวัตถุดิบ คนงานสไตรค์โรงงานเกิดอุบัติเหตุ มีบริษัทอื่นเข้าชื้อ หรือควบกิจการ มีการปิดกิจการ ท่านจะทำอย่างไรครับ ผู้บริหารอาวุโสสังให้ท่านหยุดทำการผลิตแล้วให้ใช้วิธีการนำเข้าผลิตกัณฑ์นั้นๆ ทดแทนจากเครือข่ายที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ หากท่านไม่สามารถนำเข้าผลิตกัณฑ์นั้นๆ ได้ทันความต้องการของฝ่ายขาย เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยเช่น คนงานที่ท่าเรือสไตรค์  วิธีไล่หนูในรถ ยอดขายเพิ่มมากขึ้นไม่เป็นไปตามตัวเลขคาดประมาณ ทำให้ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ไม่ทัน มีปัญหาในการขนส่งระหว่างประเทศ ท่านมีแผนสำรองอย่างไรครับ ในการกลับกัน ถ้าหากโรงงานของท่านเป็นศูนย์กลางในการผลิตเพื่อการส่งออกไปให้เครือข่ายต่างประเทศ และจำหน่ายให้ลูกค้าภายในประเทศ หากมีปัญหาในทำนองเดียวกันเกิดขึ้นท่านจะทำอย่างไรครับไม่ต้องการให้ท่านมองอะไรในแง่ลบ เพราะมันไม่เป็นการสร้างสรรค์ เพียงแต่ว่าท่านต้องมีแผนรองรับ สำหรับใช้ในเวลาฉุกเฉินบ้าง เพราะถ้าหากลูกค้าห้นไปซื้อสินค้าประเภทเดียวกันของคู่แข่งแล้ว การที่จะดึงลูกค้าที่ตีจากไปแล้ว ให้หันกลับมาเป็นลูกค้าของเราอีกนั้น ไม่ใช่ของง่ายๆ ครับณคงคิดว่าบริษัทข้ามชาติมีความเชี่ยวชาญ และชำนาญการไปเสียทุกเรื่อง

get-rid-of-mice-naturally

 

ไม่จริงหรอกครับ ในโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะรู้เรื่อง และเชี่ยวชาญชำนาญการไปซะทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้จึงมีบริษัทที่ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านเกิดขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาคือ ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านที่แท้จริง ที่จะมาช่วยแก้จุดบกพร่อง และเสริมจุดแข็งให้กับเราๆ ท่านๆ เพียงแต่ว่า คุณรู้จักบริษัทฯเหล่านั้นดีแค่ไหน  สเปรย์ไล่หนู หรือคุณมีโอกาสเลือกบริษัทที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมขององค์กรของท่านหรือไม่ครับ…บริษัทข้ามชาติจะจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้หลากหลายเพื่อมาช่วยงาน• วิจัยด้านการตลาด• สรรหาพนักงานบางตำแหน่ง• เทคโนโลยีสารสนเทศ• ผึเกอบรม• วัด และติดตามความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ• ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต• ด้านกฎหมาย• การจัดการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมบริษัทข้ามชาติอาจจะได้เปรียบบริษัทของคนไทยตรงที่ว่า พวกเขามีข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษามากมาย ซึ่งได้ข้อมูลมาจากเครือข่ายของเขาที่มีอยู่ทั่วโลก รู้ว่าใครชำนาญเรื่องอะไร บางครั้งก็ใช้ที่ปรึกษาแห่งเดียวกันทั่วทั้งเครือข่าย เพราะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องค่าที่ปรึกษา แต่ในบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการทุกครั้งไป เนื่องจากบรรดาบริษัทที่ปรึกษาในบางประเทศมีความชำนาญการไม่เท่ากัน และในเรื่องนั้นๆ บางประเทศอาจจะมีดู่แข่งของบริษัทที่ปรึกษาท้องถิ่นที่เก่งกว่าหากคุณไม่เคยใช้บริการของบริษัทที่ปรึกษาแห่งใดเลย และไม่รู้จักบริษัทฯ เหล่านั้นเลย คุณอาจจะเรื่มติดต่อบริษัทที่ปรึกษาได้โดย  หาข้อมูลเบื้องต้นจาก website เซ่น  ลูกเหม็นไล่หนู ด้วยการพิมพ์คำว่าหากต้องการหาบริษัทที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ก็ให้ search หาเพิ่มเติมโดยพิมพ์คำว่า  finance สำหรับด้านการเงินหรือที่ปรึกษาเฉพาะด้านพลังงานก็พิมพ์คำว่า energy ต่อท้ายลงไป อ่านรายละเอียดของแต่ละบริษัทฯ หากสนใจบริษัทฯ ใดก็พยายามติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม• เชิญตัวแทนบริษัทฯ นั้นๆ ให้มานำเสนอหลักการ และผลงานอย่าลืมขอรายชื่อของลูกค้าที่ถูกใช้อ้างอิง• โทรเช็คผลงานจากรายชื่อลูกค้าอ้างอิงลัก 2 – 3 ราย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง• ขั้นต่อไปขึ้นอยู่กับคุณ และทีมงานที่จะพิจารณาเลือกใช้บริษัทใดให้มาเป็นที,ปรึกษาในกรณีที่ต้องการให้พวกเขามาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิต หรือเรื่องเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ คุณอย่าลืมตั้ง scorecardสำหรับงานที’ปรึกษาด้วย โดยให้ scorecard ไปเชื่อมโยงกับตัวเงินที่สามารถวัดผลได้ และ ยินยอมจ่ายค่าที่ปรึกษา หากผลงานนั้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เรียกว่า เป็น profit sharing ครับ รับรองว่าบริษัทที่ปรึกษารายใดที่ไม่มีความชำนาญการในเรื่องนั้นจริงๆ จะไม่กล้านำเอาค่าจ้างไปผูกไว้กับ scorecardเด็ดขาดในฐานะที่ผมมีโอกาสทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนการผลิตและมีโอกาสได้ไปทำการตรวจสอบโรงงานของลูกค้าหลายๆ แห่ง ผมขออนุญาตถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพทั่วๆ ไปของโรงงานอุตสาหกรรมบ้านเราให้คุณได้รับทราบดังนี้  ระบบการเก็บข้อมูลไม่ดีพอ ทำให้ต้องเสียเวลาหาข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถทำการวิเคราะห์หาประโยชน์อะไรได้

 

เครื่องไล่หนู

การผสมสัญญาณเครื่องไล่หนู เพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดหนูถาวร

10135323873_aae6f66e0a_o

เอาไว้ใช้พิชิตโรคทุกโรค เราอาจจะกล่าวโทษกับโจนาส ชอล์ค ได้เท่าๆ กันเพราะเขาเป็นผู้คิดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในปี 1952 บันทำให้เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮาว่ามีตัวยาที่สามารถ เพียงด้วยการฉีดวัคซีนธรรมดาๆ เข็มหนึ่งเท่านั้น ก็พิชิตโรคที่แพร่ระบาดไปทั่วและที่สร้างความโศกสลดได้มากที่สุดอย่างหนึ่งลงไปได้นึ่ก็ให้เหตุผลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ที่จะทำให้เชื่อว่า จะต้องมี “กระสุนมหัศจรรย์”ชนิดหนึ่ง สำหรับเอาไว้ใช้รักษาโรคทุกโรคแพะรับบาปอีกตัวหนึ่ง ก็คือความรักชาติ ความภาคภูมิใจ’ใน’ชาติที่มีมาเก่าแก่ ถึงอย่างไร ก็คนอเมริกันนี่เอง ที่เป็นอัศวินชื่ม้าขาวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1 และ 2 เพื่อกู้โลก ชาวอเมริกันก้าวเช้าไปช่วยให้การขุดคลองปานามาสำเร็จลงได้ หลังจากที่คนฝรั่งเศสประสบความล้มเหลว คนอเมริกันมีสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์และมีคนได้รับรางวัลโนเบล มากยิ่งกว่าชาติอื่นใดในโลก เรามีเหตุผลที่ดีที่จะมั่นใจว่าจะรักษามะเร็งได้ปัญหาของเราบางอย่าง อยู่ที่แบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การใช้สัตว์ซึ่งกระตุ้นให้เป็นโรคลิวคืเมีย อันเป็นโรคที่เกิดกับอวัยวะที่สร้างโลหิต ซึ่งมิได้จำกัดอยู่เฉพาะที่ มิใช่สิ่งที่จะนำมาใช้แทนอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงที่จะบอกว่า ยารักษามะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่ง จะรักษาเนื้องอกเป็นชิ้นเป็นอันที่เกิดกับคนได้ นอกจากนี้เรายังมีการทึกทักอย่างผิดๆ ด้วยว่า “การไม่มีมะเร็งที่ตรวจพบได้”

หมายถึงการไม่เป็นมะเร็ง เซลล์มะเร็งนับล้านๆ ไม่อาจตรวจพบได้แม้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวและละเอียดที่สุด เซลล์มะเร็งพันล้านเซลล์กลายเป็น“ก้อน” ขนาดเล็กจิ๋วและเกือบจะตรวจพบไม่ได้เหมือนกัน34 เมื่อศัลยแพทย์พูดว่า “เราคิดว่าเรากำจัดออกไปหมดแล้ว”  เครื่องไล่หนูราคา นั่นก็คือ เวลาที่สงครามกับมะเร็ง จะต้องกลายเป็นการต่อสู้อย่างมองไม่เห็นซึ่งเกี่ยวช้องกับระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยที่มีอาหารบำรุงอย่างดีเรายังเดากันอย่างผิดๆ ด้วยว่า “อัตราการตอบสนอง” หรือการหดตัวของเนื้องอก เป็นสิ่งที่เหมือนกับการหาย ตังที่กล่าวแล้ว เคมีบำบัดส่งผลต่อเซลล์มะเร็งเหมือนกับยาฆ่าแมลงส่งผลต่อแมลง การฉีดยาฆ่าแมลงลงในทุ่งนาอาจฆ่าแมลงในทุ่งได้ 99% แต่แมลงไม่กี่ตัวที่รอดชีวิตผ่านการซุบด้วยพิษนื้ใปได้จะมีช้อได้เปรียบทางพันธุกรรมที่แผกพิเศษ ที่จะสามารถด้านความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงได้ จากนั่น”ซูเปอร์แมลง” พวกนี้ ก็จะแพร่พันธุได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่มีคู่แข่งขัน เนื่องจากยาฆ่าแมลงลังหารตัวกินแมลงตามธรรมชาติในทุ่งไปหมดแล้ว และลดความอุดมสมบูรณ์ของดินลง อันทำให้สุขภาพชองพืชลดลง ไปโดยรวม ในทำนองเดียวกัน การถล่มดนไข้มะเร็งซึ่งล้วนแต่ขาดสารอาหารด้วยยาฉีดแรงๆ สัปดาห์ละครั้งอย่างเดียว ก็อาจเกิดผล  อุปกรณ์ไล่หนู คือเนื้องอกหดตัวลงแต่เชลล์มะเร็งที่รอดชีวิตผ่านพิษนื้โปได้ จะกลายเป็นเซลล์ที่ดื้อต่อการรักษาและอาจถึงขั้นเร่งครรลองการลุกลามของโรคในตัวคนไข้ ซึ่งตอนนี้ ภูมิคุ้มกันถูกกำหราบลงไปแล้ว ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยซึ่งตอนก่อน ขาดสารอาหารเพียงนิดหน่อย ก็จะกลายเป็นขาดสารอาหารอย่างรุนแรง เนื่องจากอาการคลื่นไส้เป็นอาการเด่นที่เกิดจากการใช้เคมีแรงๆ ดร.จอห์น แกรนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่มหาวิทยาลัยดุ๊ค ประเมินว่า คนไข้มะเร็งที่ตายเพราะขาดสารอาหาร มีถึง 40% หรือกว่านั้น35นอกจากนี้เรายังทำผิดพลาดตรงที่พอใจกับเครื่องมือไม่กี่อย่างที่เราคิดว่าจะสามารถใช้กำจัดมะเร็งได้ เรามุ่งเน้นพลังงานทั้งหมดของเราไปที่สามบริเวณนี้ในขณะที่ดูถูกเย้ยหยันความคิดใหม่ๆ ทุกอย่าง หรือกระทั่งทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพราะเหตุผลที่แท้จริงของความล้มเหลวของเรา อยู่ที่ความผิดพลาดในการคิด ความสบายและความป่วยไข้ของร่างกายของเรา ขึ้นอยู่เกือบทั้งหมดกับสิ่งที่เรากิน คิด ดื่ม ขับเคลื่อนและหายใจ พลังเหล่านี้กำกับเมตาโบลิซึ่มโดยทั่วไปของเรา ซึ่งเป็นผลลัพธ์รวมทั้งหมดของกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกาย เมตาโบลิซึ่มของเราจะเป็นตัวส่งเสริมหรือไม่ก็ขัดขวางการเติบโตลุกลามของโรคติดเชื้อและโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสังขารมะเร็งเป็นโรคเกี่ยวเนื่องกับความเสื่อมของเมตาโบลิซึ่มที่ผิดปกติทั่วร่างกายมีใช่เฉพาะก้อนเนื้อหรือรอยปูดที่เกิดขึ้นเฉพาะที่สุขภาพของเรา ได้มาจากการล่งผลกระทบต่อกันและกันอย่างละเอียดอ่อนของสารอาหารต่างๆ  กำจัดหนูนา ที่บริโภคเข้าไป และสารพิษที่ขับออกมา ประกอบกับพลังทางความคิดและจิตใจ ที่ส่งอิทธิพลต่อเมตาโบลิซึ่ม เราเป็นผลิตผลของพันธุกรรม สไตล์การดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม เราไม่ใช่รถยนต่ทื่อๆ ที่จะถูกนำส่งไปให้ช่างซ่อมแซม เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีตัวตนทางกายภาพและมีองค์ประกอบที่ไม่มีตัวตน ซึ่งจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาด้วย นี่เป็นสิ่งที่แน่นอนเหมือนกับที่เราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเกิดโรค ’การหายจากโรคเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างผู้ป่วย แพทย์ กับพลังลึกลับและมหัศจรรย์ซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ไมใคร่จะมองเห็นคุณค่า ยุคแห่งการรักษาด้วย “กระสุนมหัศจรรย์”สิ้นสุดลงแล้ว ยุคแห่งความเพียรพยายามโดยการร่วมมือกันระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์มาถึงแล้ว และจะคงอยู่ตลอดไปการร่วมแรงร่วมใจกันเท่านั้น ที่จะสู้มะเร็งได้ก่อนจะเปลี่ยนศตวรรษเพียงไม่นาน มะเร็งจะกลายเป็นสาเหตุการตายหมายเลขหนึ่งของสังคมตะวันตก36 มะเร็งเป็นโรคที่โหดร้ายที่ทำให้มีการเติบโตอย่างผิดปกติของเนื้อเยื่อ ซึ่งจะซึมแทรกเข้าไปในร่างกาย และในท้ายที่สุดก็บีบรัดเหยื่อของมันให้ขาดใจตายเพราะขาดสารอาหาร เพราะโรคติดเชื้อหรือเพราะอวัยวะต่างๆ ไม่สามารถทำงานได้ เราจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันในการรักษามะเร็ง เพราะมันเป็น

“นักฆ่ากินเหยื่อ” ที่น่าเกรงขาม เราไม่สามารถจะทิ้งการรักษามะเร็งได้ ไม่ว่าอย่างไหนๆ ไม่ว่ามันจะเป็นวิธีการที่แปลกหรือไปคนละทางกับทฤษฎีการแพทย์มากเพียงไรก็ตาม นอกเสียจากว่าวิธีการนั้น ใช้ไม่ได้ผล ไม่มี “กระสุนมหัศจรรย์” ที่จะใซัสู้กับมะเร็ง ทั้งเราไม่สามารถคาดคะเนได้ว่า จะมีการพัฒนากระสุนที่ว่านั้นขึ้นมาได้ภายในชั่วอายุขัยของเรา  กาวดักหนู เราจำเป็นต้องน่าเอาพลังของวิชาการด้านเนื้องอกวิทยาตามแบบแผนของการแพทย์แผนปัจจุบัน มาผนึกรวมเข้ากับแขนงย่อยๆ ที่เป็นตัวเสริมอันได้แก่โภชนาการ จิตวิทยา การกำจัดพิษออกจากร่างกาย การออกกำลังตามแบบต่างๆ สารสะกัดจากพืชและอื่นๆ เพื่อพัฒนาคลังอาวุธที่สมบูรณ์ยิ่งชื้นที่จะใช้สู้กับมะเร็งเคมีบำบัดมีบทบาทของมันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับมะเร็งบางประเภท และเมื่อให้รับประทานโดยแบ่งรับประทานเป็นส่วนๆ หรือน่าผสมรวมให้กับนํ้าเกลือเข้าทางเส้นเลือด แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการบำรุงอาหารในแบบที่ทำเพื่อการรักษาโรค รังสีบำบัดก็มีตำแหน่งของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นการรักษาระยะสั้นที่ตรงเป้ามาก ศัลยกรรมมีตำแหน่งของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเนื้องอกมีเนื้อเยื่อห่อทุ้มอยู่เหมือนกับมีถุงหุ้มและสามารถผ่าตัดกำจัดออกไปได้ โดยไม่ทำให้ถุงทุ้มที่เป็นเอ็นนั้นแตกออก การรักษาโดยใช้ความร้อนสูง อาจมีคุณค่าอย่างที่สุดกับกรณีผู้ป่วยเป็นมะเร็งประมาณ 4% ของ

วิธีไล่หนู